Determinarea şi aprecierea parametrilor procesului de păstrare a fructelor şi legumelor cu utilizarea frigului natural
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
455 19
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-28 11:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.56:664.8.037 (1)
Energie pneumatică, mașini și scule. Refrigerare (42)
Conservarea substanţelor alimentare organice (în general.) Conservarea produselor din plante, a produselor vegetale (56)
SM ISO690:2012
VOLCONOVICI, Liviu; CERNEI, Mihai; VOLCONOVICI, Augustin; ROTARI, Viorel; CREŢU, Victor; DRUTA, Tatiana; BABAN, O; MALAI, Leonid. Determinarea şi aprecierea parametrilor procesului de păstrare a fructelor şi legumelor cu utilizarea frigului natural. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 711-714. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Determinarea şi aprecierea parametrilor procesului de păstrare a fructelor şi legumelor cu utilizarea frigului natural


CZU: 621.56:664.8.037
Pag. 711-714

Volconovici Liviu1, Cernei Mihai1, Volconovici Augustin2, Rotari Viorel2, Creţu Victor1, Druta Tatiana1, Baban O1, Malai Leonid1
 
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 2 august 2018


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-64842</cfResPublId>
<cfResPublDate>2005</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția I</cfVol>
<cfStartPage>711</cfStartPage>
<cfISBN>9975-62-145-7</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/64842</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Determinarea şi aprecierea parametrilor procesului de păstrare a fructelor şi legumelor cu utilizarea frigului natural</p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1616</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-712</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-14950</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-18525</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-31199</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-14425</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-17489</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-38021</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1616</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1616-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Волконович</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ливиу</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-712</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-712-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Черней</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Михай</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-14950</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-14950-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Волконович</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Августин</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-18525</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-18525-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Rotari</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Viorel</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-31199</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-31199-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Creţu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Victor</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-14425</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-14425-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Druta</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Tatiana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-17489</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-17489-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Baban</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>O</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-38021</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-38021-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Малай</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Леонид</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>