Indicii de performanţă a motorului cu aprindere prin comprimare alimentat cu biocombustibil
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
101 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-21 11:37
SM ISO690:2012
HĂBĂŞESCU, Ion; CEREMPEI, Valerian; ESIR, Mihail; NOVOROJDIN, Dumitru; BANARI, Eduard; LUPAŞCU, Tudor; DRAGALIN, Ion. Indicii de performanţă a motorului cu aprindere prin comprimare alimentat cu biocombustibil. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 672-683. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Indicii de performanţă a motorului cu aprindere prin comprimare alimentat cu biocombustibil


Pag. 672-683

Hăbăşescu Ion1, Cerempei Valerian1, Esir Mihail1, Novorojdin Dumitru2, Banari Eduard2, Lupaşcu Tudor3, Dragalin Ion3
 
1 Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii “Mecagro”,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Chimie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 2 august 2018


Rezumat

În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetătorilor motorului D-240 (tractor MTZ-80 „Belarusi”) alimentat cu biocombustibil obţinut din ulei de rapiţă.  Parametrii energetici (momentul de torsiune, putere) a motorului alimentat cu biocombustibil sunt practic egali celor obţinuţi la alimentarea motorului cu motorină. La efectuarea aceluiaşi lucru motorul consumă biocombustibil până la 10% mai mult de cât motorină.  Măsurarea concentraţiei substanţelor nocive în gazele de eşapament a demonstrat că la mersul în gol al motorului alimentat cu biocombustibil, concentraţia CO, CH scade cu 10-12 %. La încărcarea motorului la 75-100% din sarcina nominală cu utilizarea motorinei concentraţii CO şi CH au fost egali cu 0,20 şi 0,72% de volum, biocombustibil – respectiv cu 0,16 şi 0% de volum.   

В работе представлены результаты исследований двигателя Д-240 (трактор МТЗ-80 «Беларусь») питаемого биотопливом, полученым из рапсового масла.  Энергетические параметры (крутящий момент, мощность) двигателя, питаемого биотопливом, практически равны параметрам, полученным на дизтопливе. При выполнении той же работы двигатель потребляет биотоплива до 10% больше чем дизтоплива.  Измерение концентрации вредных веществ в выхлопных газах показало, что на холостом ходу двигателя, питаемого биотопливом концентрация СО, СН уменьшается на 10-12%. При нагрузке двигателя на 75-100% от номинальной мощности с использованием дизтоплива концентрации СО, СН были равны 0,20 и 0,72% обьем, биотоплива – соответственно 0,16% и 0% обьем.