Impactul economic al emisiilor centralelor electrice locale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
538 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-09 13:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.054:621.311 (2)
Știința mediului înconjurător (482)
Electrotehnică (805)
SM ISO690:2012
ROBU, Sergiu; COMENDANT, Ion. Impactul economic al emisiilor centralelor electrice locale. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 592-603. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Impactul economic al emisiilor centralelor electrice locale


CZU: 504.054:621.311
Pag. 592-603

Robu Sergiu, Comendant Ion
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 1 august 2018


Rezumat

De obicei, în procesul de elaborare a variantelor de dezvoltare a surselor de energie electrică factorul poluării mediului înconjurător se tratează de pe poziţia ca nivelul substanţelor nocive poluante eliminate de sursele menţionate să nu depăşească normele admisibile de concentraţie a substanţelor nocive stabilite de instituţiile abilitate. Pagubele aduse de poluanţii în discuţie, chiar dacă normele respective nu sunt încălcate, au un impact economic care, până nu demult, nu a fost luat în consideraţie la determinarea costului variantelor menţionate, fie din necunoaştere, fie din imposibilitatea evaluării unor astfel de efecte. Din fericire, în ultima perioadă de timp, pe plan global s-a reuşit mult în cercetarea aspectului dat, fapt care a contribuit la elaborarea şi de modele de calcul corespunzătoare. În anul 2004 Institutul de energetică AŞM a reuşit să obţină de la Agenţia Internaţională a Energiei Atomice un astfel de instrument, iar specialiştii lui să fie instruiţi respectiv în vederea utilizării corecte a modelului SIMPACTS.  Având sprijinul SIMPACTS, a fost efectuată evaluarea impactului economic al emisiilor nocive produse de centralele electrice locale. Impactul cuprinde atât cel produs asupra sănătăţii omului, precum şi a agriculturii. În lucrare sunt prezentate rezultate concrete la acest capitol, precum şi recomandaţiile privind necesitatea evaluării variantelor de dezvoltare a surselor de energie nu numai de pe poziţia încadrării în limitele admisibile de poluare a mediului înconjurător, ci şi de luare în consideraţie a impactului economic pe care acestea ar putea să-l producă în ţară şi pe glob, odată ce Republica Moldova este semnatară a mai multor acorduri internaţionale privind protecţia mediului înconjurător, inclusiv protocolului de la Kyoto.

Cuvinte-cheie
poluanţi,

impactul economic asupra sănătăţii şi recoltei

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Robu, S.G.</dc:creator>
<dc:creator>Comendant, I.T.</dc:creator>
<dc:date>2005</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p><em>De obicei, &icirc;n procesul de elaborare a variantelor de dezvoltare a surselor de energie electrică factorul poluării mediului &icirc;nconjurător se tratează de pe poziţia ca nivelul substanţelor </em><em>nocive poluante </em><em>eliminate de sursele menţionate să nu depăşească normele admisibile de concentraţie a substanţelor nocive stabilite de instituţiile abilitate. Pagubele aduse de poluanţii &icirc;n discuţie, chiar dacă normele respective nu sunt &icirc;ncălcate, au un impact economic care, p&acirc;nă nu demult, nu a fost luat &icirc;n consideraţie la determinarea costului variantelor menţionate, fie din necunoaştere, fie din imposibilitatea evaluării unor astfel de efecte. Din fericire, &icirc;n ultima perioadă de timp, pe plan global s-a reuşit mult &icirc;n cercetarea aspectului dat, fapt care a contribuit la elaborarea şi de modele de calcul corespunzătoare. &Icirc;n anul 2004 Institutul de energetică AŞM a reuşit să obţină de la Agenţia Internaţională a Energiei Atomice un astfel de instrument, iar specialiştii lui să fie instruiţi respectiv &icirc;n vederea utilizării corecte a modelului SIMPACTS. </em>&nbsp;<em>Av&acirc;nd sprijinul SIMPACTS, a fost efectuată evaluarea impactului economic al emisiilor nocive produse de centralele electrice locale. Impactul cuprinde at&acirc;t cel produs asupra sănătăţii omului, precum şi a agriculturii. &Icirc;n lucrare sunt prezentate rezultate concrete la acest capitol, precum şi recomandaţiile privind necesitatea evaluării variantelor de dezvoltare a surselor de energie nu numai de pe poziţia &icirc;ncadrării &icirc;n limitele admisibile de poluare a mediului &icirc;nconjurător, ci şi de luare &icirc;n consideraţie a impactului economic pe care acestea ar putea să-l producă &icirc;n ţară şi pe glob, odată ce Republica Moldova este semnatară a mai multor acorduri internaţionale privind protecţia mediului &icirc;nconjurător, inclusiv protocolului de la Kyoto.</em></p></dc:description>
<dc:source>Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare (Ediția I) 592-603</dc:source>
<dc:subject>poluanţi</dc:subject>
<dc:subject>impactul economic asupra sănătăţii şi recoltei</dc:subject>
<dc:title><p>Impactul economic al emisiilor centralelor electrice locale</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>