Impactul economic al emisiilor centralelor electrice locale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
513 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-09 13:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.054:621.311 (2)
Știința mediului înconjurător (476)
Electrotehnică (794)
SM ISO690:2012
ROBU, Sergiu; COMENDANT, Ion. Impactul economic al emisiilor centralelor electrice locale. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 592-603. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Impactul economic al emisiilor centralelor electrice locale


CZU: 504.054:621.311
Pag. 592-603

Robu Sergiu, Comendant Ion
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 1 august 2018


Rezumat

De obicei, în procesul de elaborare a variantelor de dezvoltare a surselor de energie electrică factorul poluării mediului înconjurător se tratează de pe poziţia ca nivelul substanţelor nocive poluante eliminate de sursele menţionate să nu depăşească normele admisibile de concentraţie a substanţelor nocive stabilite de instituţiile abilitate. Pagubele aduse de poluanţii în discuţie, chiar dacă normele respective nu sunt încălcate, au un impact economic care, până nu demult, nu a fost luat în consideraţie la determinarea costului variantelor menţionate, fie din necunoaştere, fie din imposibilitatea evaluării unor astfel de efecte. Din fericire, în ultima perioadă de timp, pe plan global s-a reuşit mult în cercetarea aspectului dat, fapt care a contribuit la elaborarea şi de modele de calcul corespunzătoare. În anul 2004 Institutul de energetică AŞM a reuşit să obţină de la Agenţia Internaţională a Energiei Atomice un astfel de instrument, iar specialiştii lui să fie instruiţi respectiv în vederea utilizării corecte a modelului SIMPACTS.  Având sprijinul SIMPACTS, a fost efectuată evaluarea impactului economic al emisiilor nocive produse de centralele electrice locale. Impactul cuprinde atât cel produs asupra sănătăţii omului, precum şi a agriculturii. În lucrare sunt prezentate rezultate concrete la acest capitol, precum şi recomandaţiile privind necesitatea evaluării variantelor de dezvoltare a surselor de energie nu numai de pe poziţia încadrării în limitele admisibile de poluare a mediului înconjurător, ci şi de luare în consideraţie a impactului economic pe care acestea ar putea să-l producă în ţară şi pe glob, odată ce Republica Moldova este semnatară a mai multor acorduri internaţionale privind protecţia mediului înconjurător, inclusiv protocolului de la Kyoto.

Cuvinte-cheie
poluanţi,

impactul economic asupra sănătăţii şi recoltei

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-64826</doi_batch_id>
<timestamp>1624073448</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2005</year>
</publication_date>
<isbn>9975-62-145-7</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Impactul economic al emisiilor centralelor electrice locale</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Sergiu</given_name>
<surname>Robu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Comendant</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2005</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>592</first_page>
<last_page>603</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>