Impactul economic al emisiilor centralelor electrice locale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
514 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-09 13:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.054:621.311 (2)
Știința mediului înconjurător (476)
Electrotehnică (794)
SM ISO690:2012
ROBU, Sergiu; COMENDANT, Ion. Impactul economic al emisiilor centralelor electrice locale. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 592-603. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Impactul economic al emisiilor centralelor electrice locale


CZU: 504.054:621.311
Pag. 592-603

Robu Sergiu, Comendant Ion
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 1 august 2018


Rezumat

De obicei, în procesul de elaborare a variantelor de dezvoltare a surselor de energie electrică factorul poluării mediului înconjurător se tratează de pe poziţia ca nivelul substanţelor nocive poluante eliminate de sursele menţionate să nu depăşească normele admisibile de concentraţie a substanţelor nocive stabilite de instituţiile abilitate. Pagubele aduse de poluanţii în discuţie, chiar dacă normele respective nu sunt încălcate, au un impact economic care, până nu demult, nu a fost luat în consideraţie la determinarea costului variantelor menţionate, fie din necunoaştere, fie din imposibilitatea evaluării unor astfel de efecte. Din fericire, în ultima perioadă de timp, pe plan global s-a reuşit mult în cercetarea aspectului dat, fapt care a contribuit la elaborarea şi de modele de calcul corespunzătoare. În anul 2004 Institutul de energetică AŞM a reuşit să obţină de la Agenţia Internaţională a Energiei Atomice un astfel de instrument, iar specialiştii lui să fie instruiţi respectiv în vederea utilizării corecte a modelului SIMPACTS.  Având sprijinul SIMPACTS, a fost efectuată evaluarea impactului economic al emisiilor nocive produse de centralele electrice locale. Impactul cuprinde atât cel produs asupra sănătăţii omului, precum şi a agriculturii. În lucrare sunt prezentate rezultate concrete la acest capitol, precum şi recomandaţiile privind necesitatea evaluării variantelor de dezvoltare a surselor de energie nu numai de pe poziţia încadrării în limitele admisibile de poluare a mediului înconjurător, ci şi de luare în consideraţie a impactului economic pe care acestea ar putea să-l producă în ţară şi pe glob, odată ce Republica Moldova este semnatară a mai multor acorduri internaţionale privind protecţia mediului înconjurător, inclusiv protocolului de la Kyoto.

Cuvinte-cheie
poluanţi,

impactul economic asupra sănătăţii şi recoltei

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-64826</cfResPublId>
<cfResPublDate>2005</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția I</cfVol>
<cfStartPage>592</cfStartPage>
<cfISBN>9975-62-145-7</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/64826</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Impactul economic al emisiilor centralelor electrice locale</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>poluanţi; impactul economic asupra sănătăţii şi recoltei</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p><em>De obicei, &icirc;n procesul de elaborare a variantelor de dezvoltare a surselor de energie electrică factorul poluării mediului &icirc;nconjurător se tratează de pe poziţia ca nivelul substanţelor </em><em>nocive poluante </em><em>eliminate de sursele menţionate să nu depăşească normele admisibile de concentraţie a substanţelor nocive stabilite de instituţiile abilitate. Pagubele aduse de poluanţii &icirc;n discuţie, chiar dacă normele respective nu sunt &icirc;ncălcate, au un impact economic care, p&acirc;nă nu demult, nu a fost luat &icirc;n consideraţie la determinarea costului variantelor menţionate, fie din necunoaştere, fie din imposibilitatea evaluării unor astfel de efecte. Din fericire, &icirc;n ultima perioadă de timp, pe plan global s-a reuşit mult &icirc;n cercetarea aspectului dat, fapt care a contribuit la elaborarea şi de modele de calcul corespunzătoare. &Icirc;n anul 2004 Institutul de energetică AŞM a reuşit să obţină de la Agenţia Internaţională a Energiei Atomice un astfel de instrument, iar specialiştii lui să fie instruiţi respectiv &icirc;n vederea utilizării corecte a modelului SIMPACTS. </em>&nbsp;<em>Av&acirc;nd sprijinul SIMPACTS, a fost efectuată evaluarea impactului economic al emisiilor nocive produse de centralele electrice locale. Impactul cuprinde at&acirc;t cel produs asupra sănătăţii omului, precum şi a agriculturii. &Icirc;n lucrare sunt prezentate rezultate concrete la acest capitol, precum şi recomandaţiile privind necesitatea evaluării variantelor de dezvoltare a surselor de energie nu numai de pe poziţia &icirc;ncadrării &icirc;n limitele admisibile de poluare a mediului &icirc;nconjurător, ci şi de luare &icirc;n consideraţie a impactului economic pe care acestea ar putea să-l producă &icirc;n ţară şi pe glob, odată ce Republica Moldova este semnatară a mai multor acorduri internaţionale privind protecţia mediului &icirc;nconjurător, inclusiv protocolului de la Kyoto.</em></p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-13252</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-267</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-13252</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-13252-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Робу</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>С.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-267</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-267-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Comendant</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ion</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>