Analiza potenţialului proiectelor de tip joint implementation pentru resurse regenerabile în România
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
278 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-12 21:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.91(498) (1)
Economia energiei în general (438)
SM ISO690:2012
SCRIPCARIU, Mircea; BITIR-ISTRATE, Ioan; MINCIUC, Eduard. Analiza potenţialului proiectelor de tip joint implementation pentru resurse regenerabile în România. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 587-591. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Analiza potenţialului proiectelor de tip joint implementation pentru resurse regenerabile în România


CZU: 620.91(498)
Pag. 587-591

Scripcariu Mircea, Bitir-Istrate Ioan, Minciuc Eduard
 
Universitatea Politehnică din Bucureşti
 
Disponibil în IBN: 1 august 2018


Rezumat

Protocolul de la Kyoto a stabilit mai multe Mecanisme Flexibile destinate să favorizeze reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul planetei. Utilizarea resurselor regenerabile de energie reprezintă una dintre cele mai importante metode de reducere a emisiilor GES. Lucrarea de faţă analizează oportunitatea aplicării metodei Joint Implementation la proiectele de valorificare a resurselor regenerabile din România.

Cuvinte-cheie
Kyoto, regenerabile, Joint Implementation