Problemele valorificării surselor regenerabile de energie în Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
272 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-30 14:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.91(478) (6)
Economia energiei în general (434)
SM ISO690:2012
GUŢU, Aurel. Problemele valorificării surselor regenerabile de energie în Republica Moldova. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 574-578. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Problemele valorificării surselor regenerabile de energie în Republica Moldova


CZU: 620.91(478)
Pag. 574-578

Guţu Aurel
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 1 august 2018


Rezumat

În articol sunt relatate impedimentele în calea valorificării surselor regenerabile de energie în Republica Moldova, principalele din ele fiind: volumul mare al investiţiilor specifice în utilajul de valorificare, perioada mare de răscumpărare, comlexitatea creării infrastructurilor necesare, concurenţa din partea livratorilor de combustibili fosili, cunoştinţele insuficiente în domeniu din partea consumatorilor şi a persoanelor de decizie ş.a. Depăşirea lor poate fi obţinută prin implementarea cunoştinţelor respective la toate nivelele, promovarea unei politici de stat adecvate, cercetările ştiinţifice în direcţia determinării nişelor de competitivitate a SRE în condiţiile economice şi climaterice ale Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie
surse regenerabile de energie, impedimente, măsuri