Calcule inginereşti a schimbătoarelor de căldură cu plăci (SCP)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
329 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-04 17:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.565.954 (1)
Energie pneumatică, mașini și scule. Refrigerare (42)
SM ISO690:2012
BABOI, Nicolae; BUTENCO, Nadejda; GRIBOVAN, Petru. Calcule inginereşti a schimbătoarelor de căldură cu plăci (SCP). In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 544-550. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Calcule inginereşti a schimbătoarelor de căldură cu plăci (SCP)


CZU: 621.565.954
Pag. 544-550

Baboi Nicolae, Butenco Nadejda, Gribovan Petru
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 1 august 2018


Rezumat

În lucrare pe baza analogiei Prandtl-Taylor se propune estimarea vitezei de curgere a agenţilor termici în schimbătoarele de căldură cu plăci lichid-lichid, domeniul de variaţie a criteriului Prandtl fiind 1-3.

Cuvinte-cheie
Schimbător de căldură cu plăci, eficienţă termică, randament exergetic, număr de unităţi de transfer de căldură (NTC)