Fundamentarea relaţiei furnizor de energie electrică - consumator printr-o corelare dinamică intre prevederile contractuale si cele ale standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
209 15
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-09 19:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.45/.47:338.465:621.31(498) (1)
Obligații. Contracte. Convenții (304)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (843)
Electrotehnică (794)
SM ISO690:2012
STĂNESCU, Valentina. Fundamentarea relaţiei furnizor de energie electrică - consumator printr-o corelare dinamică intre prevederile contractuale si cele ale standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 456-460. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Fundamentarea relaţiei furnizor de energie electrică - consumator printr-o corelare dinamică intre prevederile contractuale si cele ale standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate


CZU: 347.45/.47:338.465:621.31(498)
Pag. 456-460

Stănescu Valentina
 
S.C. Electrica S.A., F.D.F.E.E. Electrica Oltenia S.A., Sucursala de Distributie si Furnizare Energie Electrica Piteşti
 
Disponibil în IBN: 1 august 2018


Rezumat

Energia electrica: marfa ca bun de larg consum, serviciu ca una dintre cele mai folosite utilitati, de catre populaţie. In mod logic, prin acceptul la plata, din partea unui cumpărător, a contravalorii unui bun, este declanşat următorul mecanism legal: un vânzător are o marfa pentru care are stabilit un preţ, iar la vanzarea acesteia emite o factura, pe care cumpărătorul trebuie sa o achite, pentru a intra in posesia bunului respectiv. In cazul furnizarii energiei electrice, furnizorul a folosit, si foloseşte cu succes, diverse modalitati de plata, pentru a obţine achitarea contravalorii consumului de energie electrica. Varianta cea mai utilizata in timp a fost cea a achitării post consum. Practica a dovedit apariţia inevitabila a inconvenientelor: cumpărătorul consuma, dar „uita”, din diverse motive, sa plătească. Iată una din cauzele majore care a impus existenta unei intelegerii ferme intre furnizor si consumator, respectiv contractul, prin care sa se poată reglementa o serie întreaga de drepturi dar si de obligatii, atât pentru furnizor cat si pentru cumpărător. Este evidenta necesitatea existentei unui pachet de reglementari, care sa aiba in vedere funcţionarea in conditii optime a relatiei furnizor de energie electrica consumator. Apariţia in timp a unor legi si ordonanţe guvernamentale, cu caracter specific, au creat si apoi au completat cadrul legislativ privitor la modul de contractare a mărfii denumita energie electrica. Noua concepţia de contractare priveşte ca pe o interacţiune dinamica punerea de acord a noii legislatii cu prevederile din contractele de furnizare. Abia dupa infiintarea unei autoritati guvernamentale, respectiv Autoritatea Nationala de Reglementari in Domeniul Enegiei (A.N.R.E.), in anul 1998, cu statut de reglementator, arbitru si observator al activitatilor din sectorul energetic, s-a acordat o atenţie speciala relatiei contractuale dintre furnizorul de energie electrica si consumator. In final, apariţia Legii Energiei Electrice, in iulie 2003, a legiferat ca la momentul actual, in Romania, consumul de energie electrica, fara incheierea contractului de furnizare intre furnizor si consumator, este interzis.