Conceptul investiţional spre realizarea scenariilor de dezvoltare a surselor de energie electrică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
353 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-30 14:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.322.01:620.9(478) (2)
Dinamica economică. Circuit economic (237)
Economia energiei în general (438)
SM ISO690:2012
COMENDANT, Ion; SULA, Andrei; ROBU, Sergiu; DUPLEVA (PREPELIŢA), Iulia. Conceptul investiţional spre realizarea scenariilor de dezvoltare a surselor de energie electrică. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 389-397. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Conceptul investiţional spre realizarea scenariilor de dezvoltare a surselor de energie electrică


CZU: 330.322.01:620.9(478)
Pag. 389-397

Comendant Ion, Sula Andrei, Robu Sergiu, Dupleva (Prepeliţa) Iulia
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 1 august 2018


Rezumat

Dezvoltarea surselor de energie electrică în Republica Moldova a devenit o preocupare deja de aproape 15 ani. Din păcate, până în prezent nu s-a asigurat cadrul în care s-ar fi produs o competiţie pentru energia electrică cea mai ieftină şi nu s-a reuşit atingerea unei securităţi energetice decente. În lucrare se propune o modalitate de rezolvare a acestor probleme de importanţă pentru ţară, care cuprind realizarea următorilor paşi: 1.Introducerea obligativităţii elaborării, examinării pe larg şi aprobării periodice (fiecare 4-5 ani) a Schemei de dezvoltare a sectorului electroenergetic, în principal a surselor de energie, interconexiunilor cu statele vecine şi a liniilor de transport interne de mare capacitate, procedură aplicată până la destrămarea fostei URSS; 2. Elaborarea şi alegerea variantei de dezvoltare a surselor de energie electrică, care ar asigura o competiţie reală pentru producerea energieie electrice cele mai ieftine şi în acelaşi timp ar asigura o securitate energetică cu cheltuieli minime. În articol se propune mai multe soluţii la acest capitol, dezvoltate cu aplicarea modelului de calcul WASP; 3. Lansarea de licitaţii pentru construcţia de centrale electrice sau interconexiuni aferente variantei alese de dezvoltare a surselor. În lucrare se propune modul de determinare a condiţiilor de bază pentru licitaţie, astfel ca sursa de energie să devină o realitate îndeplinită, datorită investiţiilor atrase la construcţia ei. Prin respectarea acestor proceduri se crede că cererea de energie în republică va putea fi acoperită la nivelul de preţuri adecvate dezvoltării economice a ţării, şi la un grad de calitate a energiei, precum şi de securitate

Cuvinte-cheie
dezvoltarea surselor de energie,

investiţii, licitaţie