Aspecte medico-sociale ale sindromului depresiv a populației Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
735 14
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-08 21:45
SM ISO690:2012
PUȘCA, Elena. Aspecte medico-sociale ale sindromului depresiv a populației Republicii Moldova. In: Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători, 21 iunie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2017, p. 46. ISBN 978-9975-3168-4-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători 2017
Conferința "2017 - Anul „Nicolae Testemițanu”"
Chișinău, Moldova, 21 iunie 2017

Aspecte medico-sociale ale sindromului depresiv a populației Republicii Moldova

Medical and social aspects of the depressive syndrome in the population of the Republic of Moldova


Pag. 46-46

Pușca Elena
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 27 iulie 2018


Rezumat

Introducere. Sindromul depresiv este considerat o problemă medico-socială, deoarece tot mai mulți cetățeni din RM suferă de acest viciu, numărul lor ajungând în anul 2016 la 207247, ceia ce constituie 5,4% din populație. Se atestă o creștere cu 1,0% comparativ cu anul 2010. La nivel global, de sindromul depresiv suferă peste 322 mln. oameni, ceia ce constituie 4,4% din populație. Scopul lucrării. Studierea impactului sindromului depresiv asupra sănătății populației Republicii Moldova. Material și metode. Lucrarea științifică are un caracter descriptiv, cu compartiment experimental. Ca material de studii au servit: datele Biroului Național de Statistică al RM, datele Centrului Național de Management în Sănătate, documentația medicală, pacienții cu sindrom depresiv din Spitalul Clinic Costiujeni. Rezultate. Rezultatele studiului denotă sporirea numărului de bolnavi cu sindromul depresiv în RM ca și în întreaga lume. De asemenea, studiul specifică particularitățile etiologice, clinice și de reabilitare a acestei categorii de pacienți în Republica Moldova. Concluzii. Sindromul depresiv este considerat o problemă medico-socială în Republica Moldova, atingând o pondere de 5,4% din populație, în anul 2016. Este caracterizat prin particularități etiologice legate de probleme materiale, migratorii, divorțialitate etc.  

Introduction. The depressive syndrome is considered a medico-social problem since a great number of Moldovan citizens suffer from this vice that constitutes 207,247 in 2016 or 5.4% of the population. There is an increase of 1.0%, compared to 2010. The depressive syndrome affects over 322 million of people worldwide, which makes up 4.4% of the population. Objective of the study. To study the impact of depressive syndrome on the health of the population from the Republic of Moldova. Material and methods. This is a descriptive scientific paper, which includes an experimental compartment. Data from the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, data from the National Center for Health Management, medical documentations, samples of patients suffering from a depressive syndrome from Costiujeni Clinical Hospital were used as a study material. Results. The results of the study indicate an increase in the number of patients with depressive syndrome in Moldova as well as all over the world. The study also identifies the etiological, clinical and rehabilitation features of this category of patients in the Republic of Moldova. Conclusions. Depressive syndrome is considered a medical and social problem of the Republic of Moldova, which makes up 5.4% of the population in 2016. It is characterized by etiological peculiarities related to material problems, migration, divorce, etc.

Cuvinte-cheie
sindrom depresiv, migraţie, corelaţie, rată,

divorțialitate

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Pușca, E.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro,en'>Aspecte medico-sociale ale sindromului depresiv a populației Republicii Moldova</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2017</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-3168-4-2</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>sindrom depresiv</subject>
<subject>migraţie</subject>
<subject>divorțialitate</subject>
<subject>corelaţie</subject>
<subject>rată</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2017</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p><strong>Introducere. </strong>Sindromul depresiv este considerat o problemă medico-socială, deoarece tot mai mulți cetățeni din RM suferă de acest viciu, numărul lor ajung&acirc;nd &icirc;n anul 2016 la 207247, ceia ce constituie 5,4% din populație. Se atestă o creștere cu 1,0% comparativ cu anul 2010. La nivel global, de sindromul depresiv suferă peste 322 mln. oameni, ceia ce constituie 4,4% din populație. <strong>Scopul lucrării. </strong>Studierea impactului sindromului depresiv asupra sănătății populației Republicii Moldova. <strong>Material și metode. </strong>Lucrarea științifică are un caracter descriptiv, cu compartiment experimental. Ca material de studii au servit: datele Biroului Național de Statistică al RM, datele Centrului Național de Management &icirc;n Sănătate, documentația medicală, pacienții cu sindrom depresiv din Spitalul Clinic Costiujeni. <strong>Rezultate. </strong>Rezultatele studiului denotă sporirea numărului de bolnavi cu sindromul depresiv &icirc;n RM ca și &icirc;n &icirc;ntreaga lume. De asemenea, studiul specifică particularitățile etiologice, clinice și de reabilitare a acestei categorii de pacienți &icirc;n Republica Moldova. <strong>Concluzii. </strong>Sindromul depresiv este considerat o problemă medico-socială &icirc;n Republica Moldova, ating&acirc;nd o pondere de 5,4% din populație, &icirc;n anul 2016. Este caracterizat prin particularități etiologice legate de probleme materiale, migratorii, divorțialitate etc.&nbsp;&nbsp;</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p><strong>Introduction. </strong>The depressive syndrome is considered a medico-social problem since a great number of Moldovan citizens suffer from this vice that constitutes 207,247 in 2016 or 5.4% of the population. There is an increase of 1.0%, compared to 2010. The depressive syndrome affects over 322 million of people worldwide, which makes up 4.4% of the population. <strong>Objective of the study. </strong>To study the impact of depressive syndrome on the health of the population from the Republic of Moldova. <strong>Material and methods. </strong>This is a descriptive scientific paper, which includes an experimental compartment. Data from the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, data from the National Center for Health Management, medical documentations, samples of patients suffering from a depressive syndrome from Costiujeni Clinical Hospital were used as a study material. <strong>Results. </strong>The results of the study indicate an increase in the number of patients with depressive syndrome in Moldova as well as all over the world. The study also identifies the etiological, clinical and rehabilitation features of this category of patients in the Republic of Moldova. <strong>Conclusions. </strong>Depressive syndrome is considered a medical and social problem of the Republic of Moldova, which makes up 5.4% of the population in 2016. It is characterized by etiological peculiarities related to material problems, migration, divorce, etc.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>