Aspectul integrativ de studiere a matematicii în învăţământul profesional tehnic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
89 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-12-14 15:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
377.1.016:51 (1)
Învățământ specializat/de specialitate. Învățământ tehnic, profesional. Școli, institute, colegii profesionale/tehnice. Politehnici. Școli de meserii (80)
Matematică (670)
SM ISO690:2012
BEREJANSCHI, Anastasia. Aspectul integrativ de studiere a matematicii în învăţământul profesional tehnic. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2018, nr. 1(12), pp. 150-157. ISSN 1857-3592.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592

Aspectul integrativ de studiere a matematicii în învăţământul profesional tehnic

The integrative aspect of study of mathematics in technical professional education


CZU: 377.1.016:51
Pag. 150-157

Berejanschi Anastasia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 26 iulie 2018


Rezumat

Curriculumul la matematică pune accentul pe formarea unor competenţe, atitudini şi valori transversale şi transferabile, pe organizarea logică, pe legăturile cu alte discipline şi cu lumea reală. Caracteristicile definitorii ale predării matematicii în contextul educației profesionale se axează pe o abordare integrată a conținuturilor. În articol sunt descrise tipuri de activități integrate, sugestii practice și exemple.

The Mathematics curriculum focuses on the formation of competence, attitudes and crosscurricular values. It emphasizes the logical organization and links to other disciplines and to the real world.The defining characteristics of teaching Mathematics in the context of professional education focus on an integrated approach to content. Finally, it should be mentioned that in the article will be described the types of integrated activities, practical suggestion and examples.

Cuvinte-cheie
Informaţie, integrare, educaţie, competenţă, experienţă,

curriculum.