Optimizarea procesului de adoptare a deciziilor manageriale în baza inovaţiilor raportării financiare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
171 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-02 14:22
SM ISO690:2012
ŢURCANU, Viorel. Optimizarea procesului de adoptare a deciziilor manageriale în baza inovaţiilor raportării financiare. In: Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ. Ediţia a XII-a, 3-4 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, pp. 159-163. ISBN 978-9975-71-942-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a, 2017
Conferința "Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ"
Chișinău, Moldova, 3-4 noiembrie 2017

Optimizarea procesului de adoptare a deciziilor manageriale în baza inovaţiilor raportării financiare


Pag. 159-163

Ţurcanu Viorel
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 iulie 2018


Rezumat

The intellectual capital is driver of development of innovate economy. In this context its key role has been apparent in the formed an integrated approach: to understanding of concept it’s using for attainment of competitive advantages from a position of management; to development of concept performance monitoring of using of intellectual capital; to wide adaptation of new form reporting that reflected of value impact on the result of activities of company (integrated reporting). This research was carrying according identified of sequence.

Cuvinte-cheie
adoptarea deciziilor, raportarea financiară, teoria resurselor,

capital intelectual,

inovaţii