Investiţiile în inovaţii: catalizator al creșterii economice durabile
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
149 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-31 16:12
SM ISO690:2012
COJOCARU, Maria; ULIAN, Galina; DAVIDOV, Cătălina. Investiţiile în inovaţii: catalizator al creșterii economice durabile. In: Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ. Ediţia a XII-a, 3-4 noiembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2017, pp. 104-110. ISBN 978-9975-71-942-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a, 2017
Conferința "Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ"
Chișinău, Moldova, 3-4 noiembrie 2017

Investiţiile în inovaţii: catalizator al creșterii economice durabile


Pag. 104-110

Cojocaru Maria, Ulian Galina, Davidov Cătălina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 14 iulie 2018


Rezumat

There are presented the results of research about the interdependence between investment, innovation and economic growth. As research methods were used: monographical, analogical, rating methods, etc. The authors concluded that in order to achieve sustainable economic growth and to increase the international competitiveness of the Republic of Moldova it is necessary to make investments in innovative products, research and, as well as, in a good development of infrastructure for innovative products.

Cuvinte-cheie
innovation, Competitiveness, Investment, growth