Application of Bessel wave for digital holographic microscopy
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
199 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-13 15:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
535+004 (1)
Optică (115)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (1921)
SM ISO690:2012
CAZAC, Veronica; ACHIMOVA, Elena. Application of Bessel wave for digital holographic microscopy. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ediția 7, Vol.1, 15 iunie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign”, 2018, pp. 27-31. ISBN 978-9975-108-45-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.1, 2018
Conferința "Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Ediția VII, Chișinău, Moldova, 15 iunie 2018

Application of Bessel wave for digital holographic microscopy


CZU: 535+004
Pag. 27-31

Cazac Veronica, Achimova Elena
 
State University „Dimitrie Cantemir”
 
Disponibil în IBN: 11 iulie 2018