Implementarea politicilor publice în domeniul patrimoniului cultural naţional
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
538 18
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-09 20:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
008(478) (84)
Civilizație. Cultură. Progres (525)
SM ISO690:2012
COMENDANT, Vasile. Implementarea politicilor publice în domeniul patrimoniului cultural naţional. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), pp. 208-220. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294

Implementarea politicilor publice în domeniul patrimoniului cultural naţional

Public policies implementation in the field of national cultural heritage


CZU: 008(478)
Pag. 208-220

Comendant Vasile
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iulie 2018


Rezumat

În prezentul studiu este luat în atenţie procesul de implementare a politicilor publice оn sfera patrimoniului cultural național, precum și aria de cuprindere a acestui concept. Sunt scoase în evidență etapele reformelor în domeniul politicilor culturale analizate prin prisma legislaţiei naţionale privind patrimoniul. În cadrul acestui demers știinţific sunt specificaţi subiecţii Administraţiei Publice Centrale responsabili de realizarea politicilor publice în domeniul salvgardării patrimoniului cultural naţional. Investigația efectuată ne-a permis să constatăm că pentru оmbunătăţirea modalităţilor de protejare a patrimoniului cultural și promovarea politicilor de implementare a acestora este necesară elaborarea unui Cod al patrimoniului cultural al Republicii Moldova care va aduce patrimoniul cultural naţional la nivelul cerinţelor Consiliului Europei și ale UNESCO, precum și înfiinţarea unui Institut al Patrimoniului care să aibă ca atribuţie fundamentală documentarea patrimoniului cultural.

This study points out the process of public policies implementation in the field of national cultural heritage, as well as the coverage of this concept. Moreover, it reveals the stages of cultural policy reforms, examined in the light of national heritage legislation. The undertaken research determines Central public Administration subjects responsible for carrying out public policies in the field of national cultural heritage safeguarding. This investigation offered the possibility to establish methods that could improve cultural heritage protection measures and promote policies for their implementation. Drafting a Cultural Heritage Code of the Republic of Moldova and establishing a Heritage Institute would be among them. The Code can bring the national cultural heritage up to the requirements imposed by the European Council and UNESCO, while cultural heritage documentation would be the main task of the Institute.

Cuvinte-cheie
Politici publice, patrimoniu cultural, cadru legal, politica culturală,

autorități publice centrale