Dimensiunea teritorială a puterii publice locale din Republica Moldova: posibile soluții de atenuare a efectelor fragmentării teritoriale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
448 31
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-09 18:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323:352.071.6(478) (2)
Afaceri interne. Politică internă (528)
Administrația de nivel inferior. Administrație locală. Administrație municipală. Autorități locale (351)
SM ISO690:2012
CORNEA, Sergiu. Dimensiunea teritorială a puterii publice locale din Republica Moldova: posibile soluții de atenuare a efectelor fragmentării teritoriale. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), pp. 63-82. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294

Dimensiunea teritorială a puterii publice locale din Republica Moldova: posibile soluții de atenuare a efectelor fragmentării teritoriale

Territorial dimension of local public power in the Republic of Moldova: possible solutions to mitigate the effects of territorial fragmentation

CZU: 323:352.071.6(478)

Pag. 63-82

Cornea Sergiu
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 4 iulie 2018


Rezumat

Organizarea teritorială a puterii publice locale și intermediare variază de-a lungul a două axe: nivelurile organizării teritoriale a puterii publice și dimensiunea colectivităților teritoriale locale. Scopul studiului este de a analiza și de a evalua tendințele științifice actuale privind organizarea teritorială a puterii publice și a dimensiunii optime a colectivităților locale. Sunt investigate două probleme importante: fragmentarea teritorială și soluțiile privind diminuarea fragmentării. În condițiile R. Moldova există trei căi reale de a consolida capacitatea administrativă a colectivităților locale și de a soluționa problema organizării teritoriale a puterii publice locale: prima - fuzionarea colectivităților teritoriale locale, a doua - crearea cadrului propice pentru consolidarea cooperării intercomunale în scopul soluționării problemelor și a treia – crearea condițiilor de cooperare transfrontaliere a colectivităților locale..  

The territorial organization of the local and intermediate public power varies along two axes: the levels of the territorial organization of the public power and the size of the local territorial municipalities. The purpose of the study is to analyse and evaluate the current scientific trends regarding the territorial organization of public power and the optimal dimension of local municipalities. There are investigated two important issues: the territorial fragmentation and the solutions to reduce fragmentation. Republic of Moldova can be considered a territorially fragmented state. In the Republic of Moldova conditions there are three real ways to strengthen the administrative capacity of the local municipalities and to solve the problem of the territorial organization of the local public power: the first - the merging of the local territorial municipalities, the second - the creation of a favourable framework for the consolidation of the inter-municipal cooperation in order to solve the existing problems and the third – the creation and the stimulation of the cross-border cooperation of the local municipalities.

Cuvinte-cheie
organizare teritorială a puterii publice, fragmentare teritorială, cooperare intercomunală, cooperare transfrontalieră.,

consolidare