Migrația în contextul globalizării
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
303 61
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-28 13:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[314.74+339.9]:327 (1)
Demografie. Studiul populației (344)
Economia internațională în general. Relații economice internaționale. Economie globală (233)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (790)
SM ISO690:2012
MORARU, Victor. Migrația în contextul globalizării. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), pp. 20-30. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294

Migrația în contextul globalizării

Migration in the context of globalization


CZU: [314.74+339.9]:327
Pag. 20-30

Moraru Victor
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 4 iulie 2018


Rezumat

Globalizarea este un concept care exprimă cel mai bine procesul actual de schimbări socioeconomice, politice și spirituale, vectorul esențial al evoluției societății contemporane. Experții au ajuns la concluzia că globalizarea este cel mai relevant proces de transformare socială оn istoria omenirii, cea mai mare provocare a sec. XXI, care marchează întreaga societate umană și întregul spațiu al planetei. Articolul își propune să explice mai multe dimensiuni ale proceselor migraționiste оn contextul globalizării, care a afectat și Republica Moldova, și se axează pe elucidarea căilor de оnțelegere a fenomenului migrației în contextul globalizării. Artiolul relevă elementele esențiale ale proceselor de globalizare și impactul acestora asupra migrației. Globalizarea economică оncurajează acordurile de liber schimb între țări, activitatea corporațiilor multinaționale și facilitează fluxul liber de mărfuri din оntreaga lume. Toate aceste creșteri rapide ale fluxului transnațional de capital, comerț și tehnologie produc efecte și asupra migrației internaționale. Deoarece globalizarea economică reliefează inegalitățile dintre națiuni, migrația pentru mulți devine nu o alegere, ci o necesitate economică.

Globalization is a concept that best expresses the current process of socio-economic, political and spiritual changes, the essential vector of evolution of contemporary society. Experts have come to the conclusion that globalization is the most relevant process of socio-historical transformation in the history of mankind, the greatest challenge of the 21st century, co-ordinating the entire human society and the whole space of the planet. The paper aims to explain several dimensions of migration processes in the context of globalization, which also affected Republic of Moldova and discusses ways of understanding thephenomenon of migration in context of globalization. The paper concentrates on a description of the essentials of globalization processes and their impact on migration. Economic globalization encourages free trade agreements between countries, multinational corporations, and the free flow of goods across the world. All these rapid increases in transnational flow of capital, trade and technology have marked its effects on international migration as well. Because economic globalization exacerbates inequalities between nations, migration for many becomes not a choice, but an economic necessity.

Cuvinte-cheie
globalizare, migraţie, imigraţie, remitenţe,

impactul globalizării asupra proceselor migraționale, avantajele și riscurile migrației, antreprenoriatul etnic.