Участие профсоюзов в создании трудовых трибуналов: некоторые концептуально - правовые аспекты
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
340 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-17 14:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.23:364.3 (1)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (721)
Probleme sociale care reclamă ajutor și asistență. Tipuri de ajutoare sociale (263)
SM ISO690:2012
КАПША, Тудор. Участие профсоюзов в создании трудовых трибуналов: некоторые концептуально - правовые аспекты. In: Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), pp. 54-56. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 6(318) / 2018 / ISSN 1810-309X

Участие профсоюзов в создании трудовых трибуналов: некоторые концептуально - правовые аспекты


CZU: 349.23:364.3
Pag. 54-56

Капша Тудор
 
Комратский государственный университет
 
Disponibil în IBN: 22 iunie 2018


Rezumat

В статье анализируются некоторые концептуальные и правовые аспекты участия молдавских профсоюзов в создании специализированных судов по трудовым спорам в Республике Молдова, через призму изучения отечественных и зарубежных доктрин в области разрешения трудовых споров, а также международных трудовых норм и положений национального законодательства о труде, с формулированием обоснованных выводов и предложений по рассматриваемой многогранной и актуальной теме

The article analyzes some conceptual and legal aspects of the participation of Moldovan trade unions in setting up specialized courts for labor disputes in the Republic of Moldova, through the prism of studying domestic and foreign doctrines in the field of labor disputes resolution, as well as international labor standards and provisions of national labor laws, substantiated conclusions and proposals on the multifaceted and relevant topic under consideration.  

Articolul analizează unele aspecte conceptuale și juridice ale participării sindicatelor moldovenești la crearea unor instanțe specializate pentru conflicte de muncă în Republica Moldova, prin prisma studierii doctrinelor interne și externe în domeniul soluționării litigiilor de muncă, precum și a celor internaționale, normele de muncă și prevederile legilor naționale ale muncii, concluzii și propuneri temeinic prezentate cu privire la chestiunea multilaterală și relevantă în discuție.

Cuvinte-cheie
законодательство,

профсоюзы, трудовые споры,

трудовые трибуналы, судебная система.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-63565</cfResPublId>
<cfResPublDate>2018-06-15</cfResPublDate>
<cfVol>318</cfVol>
<cfIssue>6</cfIssue>
<cfStartPage>54</cfStartPage>
<cfISSN>1810-309X</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/63565</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'><p>Участие профсоюзов в создании трудовых трибуналов: некоторые концептуально - правовые аспекты</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>законодательство; профсоюзы; трудовые трибуналы; трудовые споры; судебная система.</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'><p>В статье анализируются некоторые концептуальные и правовые аспекты участия молдавских профсоюзов в создании специализированных судов по трудовым спорам в Республике Молдова, через призму изучения отечественных и зарубежных доктрин в области разрешения трудовых споров, а также международных трудовых норм и положений национального законодательства о труде, с формулированием обоснованных выводов и предложений по рассматриваемой многогранной и актуальной теме</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The article analyzes some conceptual and legal aspects of the participation of Moldovan trade unions in setting up specialized courts for labor disputes in the Republic of Moldova, through the prism of studying domestic and foreign doctrines in the field of labor disputes resolution, as well as international labor standards and provisions of national labor laws, substantiated conclusions and proposals on the multifaceted and relevant topic under consideration. &nbsp;</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Articolul analizează unele aspecte conceptuale și juridice ale participării sindicatelor moldovenești la crearea unor instanțe specializate pentru conflicte de muncă &icirc;n Republica Moldova, prin prisma studierii doctrinelor interne și externe &icirc;n domeniul soluționării litigiilor de muncă, precum și a celor internaționale, normele de muncă și prevederile legilor naționale ale muncii, concluzii și propuneri temeinic prezentate cu privire la chestiunea multilaterală și relevantă &icirc;n discuție.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-06-15T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-06-15T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-38188</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-06-15T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-38188</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-38188-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-06-15T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Капша</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Тудор</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>