Возражения против требований кредитора в солидарных обязательствах
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
311 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-18 11:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.4 (312)
Obligații. Contracte. Convenții (303)
SM ISO690:2012
СЛОМА , Валентина. Возражения против требований кредитора в солидарных обязательствах. In: Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), pp. 49-53. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 6(318) / 2018 / ISSN 1810-309X

Возражения против требований кредитора в солидарных обязательствах

Objections against credit requirements in solidarity obligations


CZU: 347.4
Pag. 49-53

Слома Валентина
 
Тернопольский национальный экономический университет
 
Disponibil în IBN: 22 iunie 2018


Rezumat

В статье исследуются виды возражений должника против требований кредитора в солидарных обязательствах. Автор характеризует виды общих возражений, которые могут быть предъявлены к кредитору любым из солидарных должников. Также особое внимание уделяется характеристике личных возражений против требований кредитора и их влияния на существование солидарного обязательства. Личные возражения, в отличие от общих, могут предъявляться к кредитору только тем должником, у которого они возникли. При написании статьи автор анализирует положения Гражданского кодекса Украины, а также Гражданских кодексов Франции, Грузии, Республики Молдова, Республики Беларусь.

The article investigates types of objections of the debtor against the claims of the creditor in the solidarity obligations. The author describes the types of general objections that can be brought to the creditor by any of the solidarity debtors. Also, particular attention is paid to the characterization of personal objections against the claims of the creditor and their impact on the existence of a solidarity obligation. Personal objections, in contrast to the general ones, can be presented to the creditor only by the debtor they have arisen. While writing an article, the author analyzes the provisions of the Civil Code of Ukraine, as well as the Civil Codes of France, Georgia, Moldova, and the Republic of Belarus.

Articolul investighează tipurile de obiecții ale debitorului împotriva creanțelor creditorului în obligațiile de solidaritate. Autorul descrie tipurile de obiecții generale care pot fi aduse creditorului de către oricare dintre debitorii de solidaritate. De asemenea, o atenție deosebită este acordată caracterizării obiecțiilor personale împotriva creanțelor creditorului și impactului acestora asupra existenței unei obligații de solidaritate. Obiecțiile personale, spre deosebire de cele generale, pot fi prezentate creditorului numai de către debitorul pe care au apărut-o. În timp ce scriu un articol, autorul analizează prevederile Codului civil al Ucrainei, precum și Codurile civile ale Franței, Georgiei, Moldovei și Republicii Belarus

Cuvinte-cheie
кредитор,

должник,

солидарное обязательство, общие возражения, личные возражения.