Efectuarea interceptărilor în cazul cercetării infracțiunilor fiscale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
382 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-22 17:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.359.2 (41)
Infracțiuni împotriva statului (638)
SM ISO690:2012
LICĂ, Florin Ilie. Efectuarea interceptărilor în cazul cercetării infracțiunilor fiscale. In: Legea şi Viaţa. 2018, nr. 6(318), pp. 7-13. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 6(318) / 2018 / ISSN 1810-309X

Efectuarea interceptărilor în cazul cercetării infracțiunilor fiscale

Performance of interceptions in the field of fiscal crimes research


CZU: 343.359.2
Pag. 7-13

Lică Florin Ilie
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 iunie 2018


Rezumat

În vederea documentării activității ilicite a persoanelor suspecte de comiterea evaziunii fiscale, organele de urmărire penală, conform prevederilor Codului de procedură penală a României (Titlul IV, capitolul IV din Partea Generală) pot să utilizeze metode speciale de supraveghere sau cercetare (măsuri speciale de investigații, conform secțiunii a 5-a, Capitolul III, Titlul IV CPP RM). Aceste metode ocupă un loc important în investigarea și probarea evaziunii fiscale, întrucât, de multe ori, în cazul comiterii unor astfel de fapte, stabilirea împrejurărilor comiterii acesteia, a situației de fapt, a formelor de participare la comitere nu se poate realiza doar prin administrarea unor mijloace de probe clasice, uzuale.

In order to document the illicit activity of persons suspected of committing tax evasion, criminal investigating bodies may, in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code of Romania (Title IV, Chapter IV of the General Part), use special surveillance or research methods (special investigative measures , according to Section 5, Chapter III, Title IV CPP RM). These methods occupy an important place in investigating and proving the tax evasion, since, often, in the event of such acts, the determination of the circumstances of its committing, the factual situation of the forms of participation in the commission can not be achieved only by administering to classic, usual means.

Cuvinte-cheie
evaziune fiscala,

interceptări, încuviințare prealabilă, mandat de supraveghete tehnică, proces-verbal de redare, organ de urmărire penală.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-63514</cfResPublId>
<cfResPublDate>2018-06-15</cfResPublDate>
<cfVol>318</cfVol>
<cfIssue>6</cfIssue>
<cfStartPage>7</cfStartPage>
<cfISSN>1810-309X</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/63514</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Efectuarea interceptărilor &icirc;n cazul cercetării infracțiunilor fiscale</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>evaziune fiscala; interceptări; încuviințare prealabilă; mandat de supraveghete tehnică; proces-verbal de redare; organ de urmărire penală.</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>&Icirc;n vederea documentării activității ilicite a persoanelor suspecte de comiterea evaziunii fiscale, organele de urmărire penală, conform prevederilor Codului de procedură penală a Rom&acirc;niei (Titlul IV, capitolul IV din Partea Generală) pot să utilizeze metode speciale de supraveghere sau cercetare (măsuri speciale de investigații, conform secțiunii a 5-a, Capitolul III, Titlul IV CPP RM). Aceste metode ocupă un loc important &icirc;n investigarea și probarea evaziunii fiscale, &icirc;ntruc&acirc;t, de multe ori, &icirc;n cazul comiterii unor astfel de fapte, stabilirea &icirc;mprejurărilor comiterii acesteia, a situației de fapt, a formelor de participare la comitere nu se poate realiza doar prin administrarea unor mijloace de probe clasice, uzuale.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>In order to document the illicit activity of persons suspected of committing tax evasion, criminal investigating bodies may, in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code of Romania (Title IV, Chapter IV of the General Part), use special surveillance or research methods (special investigative measures , according to Section 5, Chapter III, Title IV CPP RM). These methods occupy an important place in investigating and proving the tax evasion, since, often, in the event of such acts, the determination of the circumstances of its committing, the factual situation of the forms of participation in the commission can not be achieved only by administering to classic, usual means.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-06-15T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-06-15T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-48230</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-06-15T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-48230</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-48230-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-06-15T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Lică</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Florin Ilie</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>