Anomalii traheobronșice și infecţii asociate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
333 16
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-10 01:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.231/.3-003.92-007.271-07 (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1081)
SM ISO690:2012
BOTNARU, Victor; MUNTEANU, Oxana; TOMA, Alexandru; PRETULA, Ruslan; VOLOȘCIUC, Irina; CHESOV, Dumitru. Anomalii traheobronșice și infecţii asociate. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2018, nr. 1(15), pp. 102-109. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 1(15) / 2018 / ISSN 2345-1467

Anomalii traheobronșice și infecţii asociate

Tracheobronchial abnormalities and associated infections


CZU: 616.231/.3-003.92-007.271-07
Pag. 102-109

Botnaru Victor1, Munteanu Oxana1, Toma Alexandru2, Pretula Ruslan12, Voloșciuc Irina1, Chesov Dumitru1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
 
Disponibil în IBN: 19 iunie 2018