Conceptualizarea și măsurarea religiozității creștine în societatea românească actuală
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
479 41
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-05 21:06
SM ISO690:2012
CURELARU, Mihai; NASTAS, Dorin. Conceptualizarea și măsurarea religiozității creștine în societatea românească actuală. In: Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane. Ediția a VI-a / vol.2, 11-12 decembrie 2015, Chișinău. Chișinău: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2015, pp. 98-104.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / vol.2, 2015
Conferința "Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane"
Chișinău, Moldova, 11-12 decembrie 2015

Conceptualizarea și măsurarea religiozității creștine în societatea românească actuală

Conceptualization and measurement of christian religiosity in contemporary romanian society


Pag. 98-104

Curelaru Mihai1, Nastas Dorin21
 
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Academia Română, filiala Iași
 
Disponibil în IBN: 18 iunie 2018


Rezumat

Religia și credința creștină sunt elemente constante în viața culturală și spirituală a românilor, contribuind semnificativ la construirea identității naționale (Curelaru, Nastas, & Puzdriac, 2000). În același timp, religiozitatea oamenilor poate căpăta anumite modulații ca urmare a transformărilor sociale, a schimbării practicilor culturale și modificărilor politice majore. Ținând cont de acest aspect ne-am propus să actualizăm conceptualizarea religiozității creștine la români și să propunem o manieră de măsurare a acesteia care să corespundă societății românești actuale. În demersul realizat am pornit de la conceptualizarea și măsurarea religiozității cu o largă circulație în literatura de specialitate recentă (Francis, 2007; Gorsuch și McPherson, 1989; Joseph și DiDuca, 2007), reflectând totodată în permanență asupra specificului religiozității creștine autohtone. Inițial am ajuns la convingerea că o conceptualizare prin patru dimensiuni ar surprinde complexitatea religiozității creștine la români, și anume: preocuparea (importanța acordată), convingerile (credințele), implicarea emoțională (trăirea religioasă) și ghidarea (călăuzirea divină). Verificarea empirică a acestei viziuni ne-a călăuzit însă, în final, spre o conceptualizare mai suplă, pe doar două dimensiuni: implicare (practicarea vieții religioase) și credință (asumarea convingerilor dogmatice). Scala propusă în final pentru măsurarea celor două dimensiuni posedă calitățile psihometrie de bază și poate fi utilă în studii de psihologie socială, sociologie sau antropologie.       

Christian religion and faith are essential elements within the cultural and spiritual life of Romanians, having a significant contribution to the national identity building (Curelaru, Nastas, & Puzdriac, 2000). At the same time, human religiosity has its modulations that reflect social transformations, changes in cultural practices and major political reversals. Considering this, our goal was to make an update of conceiving Christian religiosity in Romanians and to propose a measuring strategy that suits contemporary Romanian society. We started our work by considering the mainstream conceptualization and measurement of religiosity as reflected in recent literature 1 ACKNOWLEDGEMENT: This paper was made by Dorin Nastas within The Knowledge Based Society Project supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU 89/1.5/S/56815. 99 (e.g., Francis, 2007; Gorsuch & McPherson, 1989; Joseph & DiDuca, 2007), being at the same time mindful about the specificity of local religiosity. Initially, we thought that a four-dimensional conceptualization of religiosity will capture well the complexity of Christian religiosity in Romanians, namely: preoccupation (ascribed importance), conviction (believing), emotional involvement (religious feelings), guidance (divine assistance). But the empirical verification of this conceptualization directed us gradually to a more concise, two-dimensional understanding: implication (practicing religious life) and believing (endorsing dogmatic convictions). The finally proposed scale measures both dimensions, has basic psychometric qualities and could be useful for researchers in social psychology, sociology or anthropology.

Cuvinte-cheie
religie, credinţă, ghidare,

preocupare, implicare emoțională