Reparcelarea terenurilor agricole în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
207 29
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-16 11:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.4:63 (2)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (639)
Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieții sălbatice (3523)
SM ISO690:2012
GUŢU, Dumitru; GUŢU, Vladimir; GORGAN, Maxim. Reparcelarea terenurilor agricole în Republica Moldova. In: Studii Juridice Universitare. 2011, nr. 3-4(15-16), pp. 97-114. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(15-16) / 2011 / ISSN 1857-4122

Reparcelarea terenurilor agricole în Republica Moldova


CZU: 349.4:63
Pag. 97-114

Guţu Dumitru1, Guţu Vladimir2, Gorgan Maxim3
 
1 Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru,
2 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 iunie 2018


Rezumat

In 1998, Moldova a dizolvat fermele colective şi a redistribuit pământul fermelor şi activele  non-funciare angajaţilor. Deşi pământul a fost distribuit într-o manieră transparentă şi corectă, majoritatea loturilor au fost foarte mici şi foarte fragmentate.Primele experienţe de reparcelare a terenurilor agricole (consolidarea terenurilor) în Republica Moldova au avut loc prin implementarea proiectului de reparcelare/consolidarea terenurilor agricole în 6 comunităţi experimentale. 

In 1998, Moldova dissolved collective farms and redistributed farm land and non-land assets to farm employees. Although the land was distributed in a transparent and fair manner, most of the plots distributed were small and highly fragmented resulting in low agricultural productivity.The first experiences with land re-parcelling (land consolidation) in Moldova were  gained during the Moldova Land Re-parcelling Pilot Project with field experiences in 6 pilot  communities. The project was implemented 2007-09 under the RISP-II programme funded by World Bank and the Swedish Development Agency — SIDA. Based on the pilot experiences,  the land re-parcelling activities were scaled up to other 40 communities, also funded under RISP-II. Present paper presents results and findings of the Land re-parceling project implemented in 40 villages of the Republic of Moldova in the period 2009—2010.

Cuvinte-cheie
parcelare, teren agricol, reparcelare