Securitatea circulaţiei rutiere:  context general și noi practici de lucru
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
115 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-30 16:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351.74:004 (1)
Activități specifice administrației publice (534)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (1462)
SM ISO690:2012
ARMAŞU, Sergiu; POSTU, Ion. Securitatea circulaţiei rutiere:  context general și noi practici de lucru. In: Studii Juridice Universitare. 2011, nr. 3-4(15-16), pp. 91-96. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(15-16) / 2011 / ISSN 1857-4122

Securitatea circulaţiei rutiere:  context general și noi practici de lucru


CZU: 351.74:004
Pag. 91-96

Armaşu Sergiu, Postu Ion
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 iunie 2018


Rezumat

În multe din studiile şi analizele în domeniul siguranţei circulaţiei rutiere, indicatorii şi datele  statistice sunt departe de a fi satisfăcătoare referitor la activitatea autorităţilor. Constatările sceptice se referă atât la cadrul instituţional de organizare şi funcţionare în domeniul securităţii circulaţiei rutiere, cât şi la cadrul legal şi normativ.Prezentul articol reprezintă o încercare de reevaluare a activităţii autorităţilor prin prisma unor noi abordări, cu scopul de a moderniza, eficientiza şi ajusta metodele, instrumentele şi tehnicile noastre de lucru la normele europene avansate

In many studies and analysis of road safety indicators and statistical data are far from satisfactory  on the activity of the authorities. The findings refers to both the organization and functioning institutional framework in road safety and the legal and regulatory framework.This article is an attempt to review the work of authorities in terms of new approaches in order to modernize, streamline and adjust the methods, tools and techniques work our advanced European standards. 

Cuvinte-cheie
accidente rutiere, traseu, pieton, Trafic rutier, ONU, MAI,

flux rutier, carosabil, siguranţă rutieră, sisteme automatizate de supraveghere, poliţia rutieră, DPR.