Unele particularităţi epidemiologice de evoluţie a portajului AgHBs în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
115 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-03 13:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-002.2-036.22:578.891(478) (1)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (727)
Virologie (39)
SM ISO690:2012
PARASCHIV, Angela. Unele particularităţi epidemiologice de evoluţie a portajului AgHBs în Republica Moldova. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2018, nr. 1-2(75-76), pp. 73-76. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687

Unele particularităţi epidemiologice de evoluţie a portajului AgHBs în Republica Moldova

Some epidemiological features of HbsAg carriage evolution in the Republic of Moldova

Некоторые эпидемиологические особенности развития носительства AgHbs в Республике Молдова


CZU: 616.36-002.2-036.22:578.891(478)
Pag. 73-76

Paraschiv Angela
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 8 iunie 2018


Rezumat

Situaţia epidemiologică privind portajul cronic de AgHBs în Republica Moldova este favorabilă. Incidenţa prin această patologie a scăzut de 2,34 ori în ultimii 17 ani, de la 78,69 la 100 000 populaţie în anul 2001 până la 33,49 la 100 000 populaţie în 2017. În structura de vârstă predomină adulţii faţă de copii. O scădere considerabilă se constată printre copii, unde incidenţa s-a redus de circa 73 de ori, de la 53,37 cazuri la 10 000 populaţie în 2001 până la 0,73 în 2017. Mai multe cazuri s-au înregistrat în mediul urban al republicii, iar conform distribuţiei teritoriale, mai multe cazuri s-au atestat în UTA Găgăuzia şi în centrul republicii.

The epidemiological situation regarding the carriage of HBsAg in the Republic of Moldova is favorable. The incidence decreased by 2.34 times, from 78.69 per 100 thousand population in 2001 to 33.49 per 100 thousand population in 2017. In the age structure, adults are predominant over children, where the incidence decreased about 73 times, from 53.37 cases to 10 thousand population in 2001 till 0.73 in 2017. A higher number of cases are recorded in the urban area of the republic. According to the territorial distribution, more cases were recorded in the Gagauzia district and the center of the country.

В настоящее время установлено что эпидемиологическая ситуация в Республике Молдова по хроническому носительству вируса гепатита В благоприятна. За последние 17 лет заболеваемость этой патологией уменьшилась в 2,34 раза – с 78,69 на 100 000 населения в 2001 году до 33,49 на 100 000 населения в 2017 году. По возрастной структуре было установленоб что преобладают взрослые по отношению к детям. Значительное снижение наблюдается у детей, где заболеваемость уменьшилась примерно в 73 раза, с 53,37 случаев на 10.000 человек в 2001 году до 0,73 случаев на 10.000 в 2017 году. Более высокая заболеваемость была зарегистрирована в городских местностях. Согласно территориальному распределению, было зарегистрировано больше случаев в Гагаузии и в центре республики.

Cuvinte-cheie
portaj AgHBs, hepatita virală B, Supraveghere epidemiologică,

morbiditate, hepatită cronică