Aspecte chirurgicale ale reabilitării implant-protetice utilizand implantele cu design-ul spirelor knifethread®, nanostructurate, cu calciu incorporat pe suprafaţă
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
798 55
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-24 13:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.314-77 (15)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (480)
SM ISO690:2012
SÎRBU, Dumitru, MIGHIC, Alexandr, GHEŢIU, Alexandru, STRÎŞCA, Stanislav, SOBEŢCHI, Alina, VOLOC, Chiril, CORCIMARI, Evelina, FANEA, Andrei. Aspecte chirurgicale ale reabilitării implant-protetice utilizand implantele cu design-ul spirelor knifethread®, nanostructurate, cu calciu incorporat pe suprafaţă. In: Medicina stomatologică , 2018, nr. 1(46), pp. 32-44. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 1(46) / 2018 / ISSN 1857-1328

Aspecte chirurgicale ale reabilitării implant-protetice utilizand implantele cu design-ul spirelor knifethread®, nanostructurate, cu calciu incorporat pe suprafaţă

Surgical aspects of implantpro sthetic rehabilitation using knifethread®, nanostructured implants, with surface in-built

CZU: 616.314-77

Pag. 32-44

Sîrbu Dumitru, Mighic Alexandr, Gheţiu Alexandru, Strîşca Stanislav, Sobeţchi Alina, Voloc Chiril, Corcimari Evelina, Fanea Andrei
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2018


Rezumat

In cadrul studiului retro- şi prospectiv au fost incluşi 165 pacienţi (58 bărbaţi şi 107 femei), cu varsta cuprinsă intre 19 şi 74 ani (varsta medie - 42,46 ani; ESЃ}0,88 ani; DS 11,42), care s-au adresat in Clinica Stomatologică SRL “Omni Dent” (Chişinău, Republica Moldova), in perioada aprilie 2016 – decembrie 2017, pentru reabilitare implanto-protetică. Au fost inserate 443 implante dentare endoosoase AnyRidge (Megagen, Gyeongsang, Korea), dintre care s-au studiat 235 implante, după perioada de osteointegrare, care a constituit 7,07 luni. S-a evaluat eficacitatea utilizării acestui tip de implante in funcţie de: timpii de reabilitare, varietatea situaţiilor clinice, oferta osoasă calitativă/cantitativă şi rezultatele obţinute in dinamică..  

In this retro and prospective study were included 165 patients (58 men and 107 women), with ages between 19 and 74 years (average age - 42,46 years; ESЃ}0,88 years; DS 11,42), patients who addressed for treatment in SRL “Omni Dent” Dental Clinic (Chisinau, Republic of Moldova) during April 2016 – December 2017. There were placed 443 AnyRidge (Megagen, Gyeongsang, Korea) implants. From this total number, by the end of the osteointegration period, which had an average of 7,07 months, 235 implants were studied. We studied the efficiency of this implant system according to: treatment stages, the variability of clinical indications, bone disponibility and the clinical results over time.

Cuvinte-cheie
reabilitare implanto-protetică,

macro şi micro design-ul implantelor, implante nanostructurate, atrofia crestelor alveolare, resorbţie periimplantară.