Asigurarea unei mai mari implicaţii a jurisdicţiilor naţionale in sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
189 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-09 09:45
SM ISO690:2012
BENEŞ, Olga. Asigurarea unei mai mari implicaţii a jurisdicţiilor naţionale in sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. In: Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene. 10 decembrie 2013 - 14 noiembrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2015, pp. 50-54. ISBN 978-9975-3058-2-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene 2015
Conferința "Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene"
Chișinău, Moldova, 10 decembrie 2013 - 14 noiembrie 2014

Asigurarea unei mai mari implicaţii a jurisdicţiilor naţionale in sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului


Pag. 50-54

Beneş Olga
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2018


Rezumat

Lors des Conferences d’Interlaken (2010) et d’Izmir (2011), les Etats membres du Conseil de l’Europe, tout en reconnaissant la contribution extraordinaire de la Cour a la protection des droits de l’homme en Europe, ont unanimement convenu de la necessite de reformer la Cour afin de garantir l’efficacite continue du systeme de la Convention europeenne des droits de l’homme. Le but de la Conference de Brighton fut de convenir d’un train de reformes concretes pour garantir la plus grande efficacite de la Cour au benefice des 800 millions de citoyens des Etats membres du Conseil de l’Europe.

In urma conferinţelor de la Interlaken (2010) şi Izmir (2011), statele membre ale Consiliului Europei, toate recunoscand contribuţia extraordinară a Curţii la protecţia drepturilor omului in Europa, au convenit unanim asupra necesităţii reformării Curţii pentru a garanta eficacitatea continuie a sistemului Convenţiei europene a drepturilor omului. Scopul Conferinţei de la Brighton a fost de a se conveni asupra unui pachet de reforme concrete pentru a garanta cea mai mare eficacitate a Curţii in beneficiul a 800 de milioane de cetăţeni ai statelor membre a Consiliului Europei.

Cuvinte-cheie
declaraţie,

Brighton, principiul subsidiarităţii, marjă de apreciere, aviz consultativ, dreptul la un recurs individual