Investigarea gradului de reglementare a drepturilor economice ale omului în convenţiile international
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
211 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-30 00:43
SM ISO690:2012
BAEŞU, Valeriu. Investigarea gradului de reglementare a drepturilor economice ale omului în convenţiile international. In: Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene. 16 octombrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2017, pp. 33-45. ISBN 978-9975-124-64-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene 2017
Conferința "Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene"
Chișinău, Moldova, 16 octombrie 2015

Investigarea gradului de reglementare a drepturilor economice ale omului în convenţiile international


Pag. 33-45

Baeşu Valeriu
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2018


Rezumat

Drepturile economice ale omului, ca drepturi fundamentale ce caracterizează bunăstarea persoanei, au fost consacrate intr-o multitudine de instrumente internaţionale, atat cu caracter universal cat cu caracter regional, care in principiu le-au şi dat imbold pentru a fi promovate de legislaţiile naţionale a fiecărui stat.

The economic human rights as fundamental rights which characterize the welfare of the individual, were enshrined in a variety of international instruments, both universal and regional nature, which in principle have given impetus to be promoted by the national laws of each state.  

Cuvinte-cheie
drepturi economice ale omului, bunăstarea persoanei, dreptul de proprietate, dreptul la muncă şi la protecţia muncii, dreptul la grevă, jurisprudenţa CEDO etc.,

drepturi fundamentale, instrumente internaţionale