Condiţii de eficientizare a potențialului psihosocial al copiilor cu deficiențe mintale severe
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
288 44
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-21 11:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
376.4.015.3+159.922.762 (2)
Educația, instruirea unor categorii speciale de persoane. Învățământ special (132)
Psihologie (707)
SM ISO690:2012
BUCUN, Nicolae; ABABII, Oleg. Condiţii de eficientizare a potențialului psihosocial al copiilor cu deficiențe mintale severe. In: Univers Pedagogic. 2018, nr. 1(57), pp. 51-63. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470

Condiţii de eficientizare a potențialului psihosocial al copiilor cu deficiențe mintale severe

Conditions for increasing the psychosocial potential of children with severe mental deficiencies


CZU: 376.4.015.3+159.922.762
Pag. 51-63

Bucun Nicolae1, Ababii Oleg2
 
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2018


Rezumat

În lucrarea de față sunt prezentate rezultatele evaluării potențialului de dezvoltare a copiilor cu deficiențe mintale severe (DMS), influențați de un amplu model de recuperare. Totodată, este dovedit faptul că orice copil aflat în dificultate posedă un potențial psihofizic rezidual, orientat spre compensarea funcțiilor pierdute. Autorii propun ca recuperarea copiilor cu DMS să se realizeze în complex, cu ajutorul diferitor modele de influență

This paper presents the results of assessing the development potential of children with severe mental illness (DMS), influenced by an extensive recovery model. At the same time, it is proved that any child in difficulty possesses a residual psychophysical potential, aimed at compensating lost functions. The authors propose that the recovery of children with DMS be made in complex, with the help of different models of influence

Cuvinte-cheie
educație incluzivă, potențial psihosocial, potențial rezidual, recuperare, deficiență mintală, compensarea funcțiilor, servicii complexe, pedagogie curativă.,

inclusive education, psychosocial potential, residual potential, recovery, mental deficiency, function compensation, complex services, curative pedagogy