Recuperări științifice și didactice ale limbajului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
173 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-22 10:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:811.135.1 (30)
Probleme generale de didactică și metodică (552)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (719)
SM ISO690:2012
VICOL, Nelu. Recuperări științifice și didactice ale limbajului. In: Univers Pedagogic. 2018, nr. 1(57), pp. 34-44. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470

Recuperări științifice și didactice ale limbajului

Recuperations scientifiques et didactiques du language


CZU: 37.02:811.135.1
Pag. 34-44

Vicol Nelu
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 5 iunie 2018


Rezumat

Anumite realități lingvistice și extralingvistice sunt puțin conștientizate și sesizate în actul de educație lingvistică a elevilor; de aici și recuperările științifice și didactice ale limbajului și explicitarea instrumentarului dicotomiilor și tricotomiilor corelative procesului de educație lingvistică: limbă, vorbire, limbaj, dialog, comunicare. Deși reală, distincția între aceste concepte abordate în text este, totuși, relativă, fiind indisolubil legate între ele. Limbajul odată elaborat, finalizat, intervine prin verigile sale interne în desfãșurarea tuturor formelor de activitate umană, inclusiv în procesul comunicării non-verbale

Des réalités linguistiques et extralinguistiques sont peu concientisées et secisées dans le processus d’éducation linguistique des élèves; d’ici et les récuperations scientifiques et didactiques du language et l’explicitation d’instrumentaire des dichotomies et des trichotomies correlatives du processus d’éducation lingusitique: la langue, le discours, le language, le dialogue, la communication, l’orthologie. Même réelle, la distinction entre ces concepts abordés dans le texte est cependant rélative, elles sont indissolublement liées. Le language élaboré, fini, intervient, par ses liens internes, dans le dévelloppement et toutes les formes d’activité humaine, y compris dans le processus de la communication non-verbale

Cuvinte-cheie
educaţie lingvistică, valoare și funcție formativă a limbajului, dicotomie și tricotomie, comunicare, dialog, limbă, vorbire, limbaj, ortologie.,

l’éducation linguistique, la valeur et la fonction formative du language, la dichotomie et le trichotomie, la communication, le dialogue, la langue, le discours, le language, l’orthologie.