Suport european pentru respectarea efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
460 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-31 08:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[347.77+338](478+4) (1)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1171)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (2136)
SM ISO690:2012
VEVERIŢA, Ana-Maria. Suport european pentru respectarea efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova. In: Intellectus. 2018, nr. 1, pp. 85-90. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Suport european pentru respectarea efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova

European Support for Effective Enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova

Европейская поддержка для эффективного соблюдения прав интеллектуальной собственности в Республике Молдова.

CZU: [347.77+338](478+4)

Pag. 85-90

Veveriţa Ana-Maria
 
Proiectul UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”
 
Disponibil în IBN: 31 mai 2018


Rezumat

Acest proiect prezintă esenţa, obiectivele, direcţiile de activitate și progresul proiectului Uniunii Europene de asistenţă tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”, care a demarat în noiembrie, 2016. Proiectul este implementat de către un Consorţiu format din companiile Archidata Srl (Italia), European Profi les S.A. (Grecia) și Business and Strategies in Europe S.A. (Belgia). Scopul proiectului constă în îmbunătăţirea modului de aplicare a legii și reglementărilor privind drepturile de proprietate intelectuală în Republica Moldova. Pe parcursul unui an de implementare, acest scop a fost atins printr-o diversitate de activităţi care vizează consolidarea sistemului de indicaţii geografice din Republica Moldova, educarea publicului larg și a instituţiilor abilitate cu privire la importanţa respectării drepturilor de proprietate intelectuală și, nu în ultimul rând, crearea unui sistem electronic în domeniul proprietăţii intelectuale, ce va deveni pe deplin funcţional la finele anului 2018.

This project presents the essence, objectives, directions of activity and the progress of the European Union Technical Assistance Project “Support to Enforcement of Intellectual Property Rights”, which started in November 2016. The project is implemented by a Consortium made up of the companies Archidata Srl (Italy), European Profiles S.A. (Greece) and Business and Strategies in Europe S.A. (Belgium). The aim of the project is to improve the enforcement of the law and regulations on intellectual property rights in the Republic of Moldova. During one year of implementation, this goal has been achieved through a variety of activities aimed at strengthening the geographical indications system in the Republic of Moldova, educating the general public and the competent institutions on the importance of enforcing intellectual property rights and, last but not least, creating an electronic system in the field of intellectual property, which will become fully functional at the end of 2018.

В данной статье представлены суть, задачи, направления деятельности и ход реализации проекта технической помощи Европейского Союза «Поддержка в обеспечении соблюдения прав интеллектуальной собственности», который стартовал в ноябре 2016 года. Проект реализуется Консорциумом, состоящим из следующих компаний: Archidata Srl (Италия), European Profi les S.A. (Греция) и Business and Strategies in Europe S.A. (Бельгия). Цель проекта заключается в улучшении правоприменения законов и нормативных актов в области прав интеллектуальной собственности в Республике Молдова. В течение первого года реализации проекта эта цель была достигнута благодаря различным мероприятиям, направленным на укрепление системы географических указаний в Республике Молдова, информирование широкой общественности и компетентных органов о значимости соблюдения прав интеллектуальной собственности и, что не менее важно, на создание электронной системы в области интеллектуальной собственности, которая станет полностью функциональной к концу 2018 года.