Dreptul la bună administrare — un drept garanţie împotriva deciziilor administrative arbitrare în spaţiul Uniunii Europene
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
241 28
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-22 19:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.51:354 (1)
Puterea statului. Sistemul și funcția organelor de guvernământ (213)
Administrația de nivel superior. Administrație centrală (81)
SM ISO690:2012
PAVEL, Radu Cătălin; POPA, Victor. Dreptul la bună administrare — un drept garanţie împotriva deciziilor administrative arbitrare în spaţiul Uniunii Europene. In: Studii Juridice Universitare. 2014, nr. 2014(1-2), pp. 270-280. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 2014(1-2) / 2014 / ISSN 1857-4122

Dreptul la bună administrare — un drept garanţie împotriva deciziilor administrative arbitrare în spaţiul Uniunii Europene


CZU: 342.51:354
Pag. 270-280

Pavel Radu Cătălin, Popa Victor
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 mai 2018


Rezumat

What seems relevant to highlight in the present study is the general trend of the right to good administration approach evolution as a guarantee right against arbitrary administrative decisions in the European Union and some neighboring countries. In its content are subject to scientific analysis the following aspects: doctrinaire marks on executive power and public administration from the perspective of constitutional law and political institutions; the concept of public  administration  and its missions; place and role of Public Administration in the Romanian Constitution; the content of the right to good administration; clarifications on situations where the Charter of Fundamental Rights applies to situations where the Charter of Fundamental Rights does not apply (including the right to good administration) in the states member of the European Union; the right to good administration premises in the first documents on human rights elaborated on European and universal level. 

Este relevant de a evidenţia pentru studiul de faţă trendul general al evoluţiei abordării dreptului la bună administrare ca un drept garanţie împotriva deciziilor administrative arbitrare în spaţiul uniunii europene şi al unor ţări limitrofe. În conţinutul acestuia sunt supuse analizei ştiinţifice următoarele aspecte: repere doctrinare privind puterea executivă şi administraţia publică din perspectiva dreptului constituţional şi a instituţiilor politice; conceptul de administraţie publică şi misiunile acesteia; locul şi rolul administraţiei publice în Constituţia României; conţinutul dreptului la bună administrare; clarificări cu privire la situaţiile în care Carta drepturilor fundamentale se aplică şi cu privire la situaţiile în care Carta nu se aplică (inclusiv dreptul la bună  administrare) în statele membre ale Uniunii Europene; premisele dreptului la bună administrare  în primele documente în materia drepturilor omului elaborate la nivel universal şi european. 

Cuvinte-cheie
putere executivă, dreptul la bună administrare, premisele dreptului la bună administrare.,

administraţie publică