Problema afirmării personalităţii feminine comentată în ziarele epocilor trecute
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
395 11
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-19 11:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
396:070(498)(091) (1)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (1482)
Ziare. Presă. Jurnalism (380)
SM ISO690:2012
TEODORAȘCU, Fănel. Problema afirmării personalităţii feminine comentată în ziarele epocilor trecute. In: Limba Română . 2018, nr. 3-4(245-246), pp. 162-171. ISSN 0235-9111.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Limba Română
Numărul 3-4(245-246) / 2018 / ISSN 0235-9111

Problema afirmării personalităţii feminine comentată în ziarele epocilor trecute

CZU: 396:070(498)(091)

Pag. 162-171

Teodorașcu Fănel
 
Universitatea Danubius, Galaţi, România
 
Disponibil în IBN: 22 mai 2018


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-62441</cfResPublId>
<cfResPublDate>2018-05-10</cfResPublDate>
<cfVol>245-246</cfVol>
<cfIssue>3-4</cfIssue>
<cfStartPage>162</cfStartPage>
<cfISSN>0235-9111</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/62441</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Problema afirmării personalităţii feminine comentată &icirc;n ziarele epocilor trecute</p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-05-10T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-05-10T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-56657</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-05-10T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-56657</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-56657-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018-05-10T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Teodorașcu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Fănel</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>