Abuzul de drept în dreptul civil
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
175 17
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-11 10:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.91 (116)
Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară (503)
SM ISO690:2012
BALTAG, Dumitru; TRAGONE, George. Abuzul de drept în dreptul civil. In: Studii Juridice Universitare. 2014, nr. 2014(1-2), pp. 45-58. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 2014(1-2) / 2014 / ISSN 1857-4122

Abuzul de drept în dreptul civil


CZU: 347.91
Pag. 45-58

Baltag Dumitru, Tragone George
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 mai 2018


Rezumat

The idea to respect the purpose subjective right is clear from art.55 of the Moldovan Constitution, which disputes that „Any person exercising constitutional rights and freedoms in good faith without infringing the rights and freedoms of others“. Abuse of rights theory was developed first in civil law. Starting from the reality that civil law regulates the relations of property and nonproperty established between individuals and legal persons on an equal legal footing and that these rights can be exercised in violation of limits outlined according to their economic and social order, legal literature of speciality treated this subject in contents of many works.

Ideia respectării finalităţii dreptului subiectiv reiese din act.55 al Constituţiei Republicii Moldova, care dispute că „Orice persoană îşi exercită drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă fără să încalce drepturile şi libertăţile altora“. Teoria abuzului de drept a fost dezvoltată la început în materia dreptului civil. Pornindu-se de la realitatea că dreptul civil reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoanele fizice şi persoanele juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică şi că aceste drepturi pot fi uneori exercitate cu încălcarea limitelor conturate potrivit cu scopul lor economic şi social, literatura juridică de specialitate a tratat în cuprinsul a numeroase lucrări această temă.

Cuvinte-cheie
drept civil, drept subiectiv,

exercitarea drepturilor subeictive, uz de drept, abuz de drept.