Competenţa consultativă a curţii europene a drepturilor omului conform protocolului 16 al CEDO
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
238 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-29 23:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.7:341.645 (2)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (373)
Arbitraj internațional. Jurisdincție internațională (90)
SM ISO690:2012
BENEŞ, Olga.  Competenţa consultativă a curţii europene a drepturilor omului conform protocolului 16 al CEDO. In: Studii Juridice Universitare. 2014, nr. 2014(1-2), pp. 26-31. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 2014(1-2) / 2014 / ISSN 1857-4122

 

Competenţa consultativă a curţii europene a drepturilor omului conform protocolului 16 al CEDO


CZU: 342.7:341.645
Pag. 26-31

Beneş Olga
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 mai 2018


Rezumat

Le but du Protocole nr.16 est de permettre un dialogue entre les plus hautes juridictions nationales et la Cour, qui, d’une part, entrainerait le renforcement de l’interaction entre la Cour et les autorités nationales, et, d’autre part, la mise en ouvre de la Convention conformément au principe de subsidiarité. Le Protocole n.16 élargit la compétence de la Cour européenne des Droits de l’Homme par les avis consultatifs rendus sur demande d’une jurisdiction nationale concernant l’interprétation ou l’application de la Convention ou de ses protocols dans le cadre d’une affaire particuliere au niveau national.

Scopul Protocolului nr.16 este de a permite un dialog între cele mai înalte jurisdicţii naţionale şi Curte, care, ar aduce la consolidarea interacţiunii între Curte şi autorităţile naţionale pe de o parte şi la punerea în aplicare a Convenţiei în conformitate cu principiul subsidiarităţii. Protocolul nr.16 extinde jurisdicţia Curţii europene a Drepturilor Omului prin emiterea avizelor consultative la cererea unei instanţe naţionale cu privire la interpretarea sau aplicarea Convenţiei sau a protocoalelor sale în contextul unei cauze particulare la nivel naţional.

Cuvinte-cheie
aviz consultativ, principiul subsidiarităţii, jurisdicţie naţională