Elaborarea modelului fiabilității pentru rețelele de comunicații
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
503 10
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-29 08:57
SM ISO690:2012
ŢURCANU, Dinu; NISTIRIUC, Pavel; ALEXEI, Anatol; FINCIUC, Sergiu; CHIHAI, Andrei; RUSSU, Gabriel; NISTIRIUC, Ion. Elaborarea modelului fiabilității pentru rețelele de comunicații. In: Telecommunications, Electronics and Informatics. 20-23 mai 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2015, pp. 34-35. ISBN 978-9975-45-377-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Telecommunications, Electronics and Informatics 2015
Conferința "Telecommunications, Electronics and Informatics"
Chișinău, Moldova, 20-23 mai 2015

Elaborarea modelului fiabilității pentru rețelele de comunicații


Pag. 34-35

Ţurcanu Dinu, Nistiriuc Pavel, Alexei Anatol, Finciuc Sergiu, Chihai Andrei, Russu Gabriel, Nistiriuc Ion
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 16 mai 2018


Rezumat

Based on a framework of semi-Markov processes and a method of phase consolidation the model of failure – free networks was designed

Cuvinte-cheie
Fiabilitatea rețelelor de comunicații moderne(RCM), procese semi-Markov, metoda grupării de fază, coeficientul de disponibilitate