Rolul Managementului Inovațional în Activitatea Antreprenorială a Agenților Economici din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1011 39
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-18 15:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
334.72:005.342(478) (1)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (975)
Activități manageriale (431)
SM ISO690:2012
SIMCIUC, Elena, CIMPOIEŞ, Dragoş. Rolul Managementului Inovațional în Activitatea Antreprenorială a Agenților Economici din Republica Moldova. In: Center for Studies in European Integration Working Papers Series, 2017, nr. 7, pp. 29-34. ISSN -.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Numărul 7 / 2017 / ISSN - /ISSNe 2537-6187

Rolul Managementului Inovațional în Activitatea Antreprenorială a Agenților Economici din Republica Moldova

CZU: 334.72:005.342(478)

Pag. 29-34

Simciuc Elena, Cimpoieş Dragoş
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 16 mai 2018


Rezumat

Gestionarea cu succes a activităților inovaționale a devenit premisa de bază pentru dezvoltarea atît a companiilor, cât și a economiilor naționale. La nivel național, guvernele formează sisteme de inovare al căror scop principal este crearea condițiilor în care știința, managementul și tehnologia pot să înflorească, prin urmare să își transfere prin agenții economici rezultatele în noi succese inovaționale solicitate de piața de desfacere de mîine. Pentru a concura și păstra poziția supremă antreprenorii sunt nevoiți să utilizeze toate mijloace posibile, în primul rînd, legate de capacitățile intelectuale ale omului, cum ar fi creativitatea; agilitatea de a se adapta rapid la mediul înconjurător, cerințele clienților care se schimbă în mod constant și capacitatea de a face față concurenței tot mai intense. În acest caz, managementul inovațional reprezintă o posibilitate de punere în aplicare a factorilor care fortifică mediul inovațional organizațional, cum ar fi: cultura inovațională, spiritul antreprenorial și orientarea spre piață. În asemenea condiții, este logic să examinăm rolul și importanța managementului inovațional pentru agenții economici din Republica Moldova. În acest articol sunt prezentate rezultatele cercetării datelor primare privind implementarea managementului inovațional de către antreprenorii din Republica Moldova în perioada 2011-2015. Scopul principal este analiza datelor colectate pentru evaluarea unui asemenea tip de management. Metodele de cercetare sunt: observaţia, sondaj de opinii, analiza documentelor, analiza datelor cantitative şi analiza datelor calitative. Prezentarea concluziilor referitor la problema evaluării rolului și importanței managementului inovațional pentru agenții economici din Republica Moldova.  

Cuvinte-cheie
management inovaţional, sector antreprenorial,

perioadă de tranziție

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-62202</cfResPublId>
<cfResPublDate>2017-12-31</cfResPublDate>
<cfIssue>7</cfIssue>
<cfStartPage>29</cfStartPage>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/62202</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Rolul Managementului Inovațional &icirc;n Activitatea Antreprenorială a Agenților Economici din Republica Moldova</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>management inovaţional; sector antreprenorial; perioadă de tranziție</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p><em>Gestionarea cu succes a </em><em>activităților inovaționale a devenit premisa de bază pentru dezvoltarea at&icirc;t a companiilor, c&acirc;t și a economiilor naționale. La nivel național, guvernele formează sisteme de inovare al căror scop principal este crearea condițiilor &icirc;n care știința, </em><em>manageme</em><em>ntul și tehnologia pot să &icirc;nflorească, prin urmare să &icirc;și transfere prin agenții economici rezultatele &icirc;n noi succese inovaționale solicitate de piața de desfacere de m&icirc;ine. Pentru a concura și păstra poziția supremă antreprenorii sunt nevoiți să utilizeze </em><em>toate </em><em>mijloace posibile, &icirc;n primul r&icirc;nd, legate de capacitățile intelectuale ale omului, cum ar fi creativitatea; agilitatea de a se adapta rapid la mediul &icirc;nconjurător, cerințele clienților care se schimbă &icirc;n mod constant și capacitatea de a face față concurenței tot mai intense. &Icirc;n acest caz, managementul inovațional reprezintă o posibilitate de punere &icirc;n aplicare a factorilor care fortifică mediul inovațional organizațional, cum ar fi: cultura inovațională, spiritul antreprenorial și orientarea spre piață. &Icirc;n asemenea condiții, este logic să examinăm rolul și importanța managementului inovațional pentru agenții economici din Republica Moldova. </em><strong><em>&Icirc;n acest articol sunt prezentate rezultatele cercetării datelor primare privind </em></strong><em>implementarea managementului inovațional de către antreprenorii din Republica Moldova &icirc;n </em><em>perioada 2011-2015. Scopul principal este analiza datelor colectate pentru evaluarea unui asemenea tip de management. </em><strong><em>Metodele de cercetare sunt: </em></strong><em>observaţia, sondaj d</em><em>e opinii, analiza documentelor, </em><em>analiza datelor cantitative şi analiza datelor calitative. </em><em>Prezentarea </em><em>concluziilor referitor la problema evaluării rolului și importanței managementului inovațional pentru agenții economici din Republica Moldova.</em> &nbsp;</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-39636</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-14180</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-39636</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-39636-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Simciuc</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Elena</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-14180</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-14180-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Чимпоеш</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Драгош</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>