Filosof și teoretician al educației artistic-estetice. Dr. hab. Vlad Pâslaru la 70 de ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
150 5
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-20 20:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37(478)(092) (23)
Educație (3816)
SM ISO690:2012
GAGIM, Ion. Filosof și teoretician al educației artistic-estetice. Dr. hab. Vlad Pâslaru la 70 de ani. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 1(48), pp. 171-172. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461

Filosof și teoretician al educației artistic-estetice. Dr. hab. Vlad Pâslaru la 70 de ani

Philosopher and theoretician of the artistic-aesthetic education. Ph.D. Vlad Pâslaru, at the age of 70


CZU: 37(478)(092)
Pag. 171-172

Gagim Ion
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 14 mai 2018