Soluţii discontinue pentru calculul plăcilor în teoria clasică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
432 32
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-01 13:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
517.95+539.4.014+004.942 (1)
Ecuații diferențiale. Ecuații integrale. Alte ecuații funcționale. Diferențe finite. Calculul variațional. Analiză funcțională (155)
Forţă. Rezistenţa la presiune (4)
Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicații practice (305)
SM ISO690:2012
GALBINEAN, Sergiu. Soluţii discontinue pentru calculul plăcilor în teoria clasică. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 1(48), pp. 31-35. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Soluţii discontinue pentru calculul plăcilor în teoria clasică

Discontinuous solutions for plate analysis in classical theory


CZU: 517.95+539.4.014+004.942
Pag. 31-35

Galbinean Sergiu
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 14 mai 2018


Rezumat

În această lucrare se propune spre cercetare o nouă metodă numerică în mecanica corpului solid deformabil – metoda elementelor de frontieră (MEFr) indirectă bazată pe soluţii discontinue. Aceste soluţii discontinue, obţinute de către prof. Gheorghe Moraru, au fost aplicate la calculul plăcilor de contur arbitrar, cu diferite moduri de rezemare şi diferite tipuri de încărcări. Pentru metoda propusă a fost efectuată implementarea numerică şi a fost elaborat un program de calcul în limbajul de programare Matlab. Cu ajutorul acestui program au fost calculate deplasările şi eforturile interioare în plăci cu diferite moduri de rezemare şi diferite cazuri de solicitare. Rezultatele obţinute au fost comparate cu metoda elementelor finite (MEF) şi cu o metodă analitică (serii trigonometrice Fourier

In this paper a new numerical method in the mechanics of deformable solid bodyis proposed – indirect boundary element method (BEM) based on discontinuous solutions. These discontinuous solutions, obtained by prof. Gh. Moraru, have been applied for analysis of plates with arbitrary shapes, different bearing modes and types of loads. For the proposed method, the numerical implementation was performed and a computational program was developed in the Matlab programming language. Using this program, were calculated the displacements and the internal efforts in plates with different bearing modes and cases of loading. The obtained results were compared with the finite element method (FEM) and an analytical method (Fourier trigonometric series).  

Cuvinte-cheie
placă, metoda elementelor de frontieră, soluţii discontinue, ecuaţii integrale, funcţii Green.