Aspecte ale managementului calității, utile sistemului de cercetare-dezvoltare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
830 108
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-27 10:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89:005.6 (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (879)
Managementul calității. Managementul calității totale (TQM) (86)
SM ISO690:2012
GUZUN, Mihail; ROŞCA, Alfreda; COJOCARU, Igor; BOTNARU, Viorica. Aspecte ale managementului calității, utile sistemului de cercetare-dezvoltare. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 1(48), pp. 25-30. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Aspecte ale managementului calității, utile sistemului de cercetare-dezvoltare

Some aspects of quality management useful to research and development system


CZU: 001.89:005.6
Pag. 25-30

Guzun Mihail, Roşca Alfreda, Cojocaru Igor, Botnaru Viorica
 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
 
Disponibil în IBN: 14 mai 2018


Rezumat

Lucrarea este consacrată problemelor asigurării calității în activitatea de cercetare și dezvoltare. Sunt prezentate cele 7 principii care stau la baza versiunilor actuale ale standardelor din domeniul managementului calității, precum și specificul realizării lor în activitatea de cercetare științifică. Fiecare principiu este analizat sub aspectul aplicabilității în domeniul de cercetare științifică.

The paper is focused on the issues of quality assurance in research and development activity. The 7 principles, underlying the current versions of the quality management standards and the specifics of their achievement in scientific research activity, are presented. Each principle is analyzed in terms of applicability in the field of scientific research.

Cuvinte-cheie
ISO, Managementul calităţii, activitatea de cercetare-dezvoltare, Standard, sistem, riscuri, conformitate, certificare,

planificarea calității,

audit

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Guzun, M.V.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Roşca, A.I.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Cojocaru, I.P.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Botnaru, V.V.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Aspecte ale managementului calității, utile sistemului de cercetare-dezvoltare</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0461</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>ISO</subject>
<subject>Managementul calităţii</subject>
<subject>activitatea de cercetare-dezvoltare</subject>
<subject>Standard</subject>
<subject>sistem</subject>
<subject>planificarea calității</subject>
<subject>riscuri</subject>
<subject>conformitate</subject>
<subject>certificare</subject>
<subject>audit</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>001.89:005.6</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018-03-31</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Lucrarea este consacrată problemelor asigurării calității &icirc;n activitatea de cercetare și dezvoltare. Sunt prezentate cele 7 principii care stau la baza versiunilor actuale ale standardelor din domeniul managementului calității, precum și specificul realizării lor &icirc;n activitatea de cercetare științifică. Fiecare principiu este analizat sub aspectul aplicabilității &icirc;n domeniul de cercetare științifică.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The paper is focused on the issues of quality assurance in research and development activity. The 7 principles, underlying the current versions of the quality management standards and the specifics of their achievement in scientific research activity, are presented. Each principle is analyzed in terms of applicability in the field of scientific research.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>