Sur le Dniestr paisible. Vie et mort à la frontière entre la Roumanie et L’union Soviétique, 1918-1940
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
146 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(470+498)”1918/1940” (1)
Istoria Rusiei. Federația Rusă (13)
Istoria generală (1870)
SM ISO690:2012
MIRONOV, Alexandru-Murad. Sur le Dniestr paisible. Vie et mort à la frontière entre la Roumanie et L’union Soviétique, 1918-1940. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2017, nr. 10(110), pp. 193-210. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 10(110) / 2017 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Sur le Dniestr paisible. Vie et mort à la frontière entre la Roumanie et L’union Soviétique, 1918-1940

Pe Nistrul pașnic. Viața și moartea la frontiera dintre România și Uniunea Sovietică, 1918-1940

On the peaceful Dniester. Life and death at the border between Romania and the Soviet Union, 1918-1940


CZU: 94(470+498)”1918/1940”
Pag. 193-210

Mironov Alexandru-Murad
 
Universitatea din Bucureşti
 
Disponibil în IBN: 13 mai 2018


Rezumat

Prezentul studiu constituie o încercare de a prezenta realitățile stabilite la granița pe r. Nistru între anii 1918 și 1940. Am apreciat această graniță din perspectiva umană și cea imaginară. Această regiune a suferit schimbări majore în perioada de final a Primului război mondial. Agravarea relațiilor politice dintre România și tânărul stat sovietic a dus la stoparea oricăror legături între cele două părți nu doar din punct de vedere oficial, dar și din perspectivă cotidiană. Locuitorii s-au aflat în imposibilitatea de a comunica cu vecinii, deseori și cu părinții lor. În pofida trecerii timpului, un fel de inerție a memoriei vechii comunități unitare a continuat să existe. După cum a menționat Anssi Paasi în articolul său publicat în volumul Contested Territory. Border Disputes at the Edge of the Former Soviet Empire, Studies of Communism in Transition, ,,generațiile care au experiența comunității lor vechi, la stabilirea unei noi frontiere [...] pot păstra în continuare amintirile vechii comunități ca parte a identității lor teritoriale". (,,the generations which have experienced their old community, the establishment of a new border [...] may still keep the memories of the old com-munity as part of their territorial identity”.)

This research attempts to present the realities established at the Dniester border between 1918-1940. I appreciated this border from the human and imaginary perspectives. This region underwent major changes during the end of the First World War. The aggravation of political relations between Romania and the young Soviet state led to the suspension of any links between the two sides not only from the official point of view, but also from the everyday perspective. Residents were unable to communicate with their neighbors, often with their parents. Despite the passage of time, some kind of inertia of the memory of the old unitary community continued to exist. As Anssi Paasi mentioned in his article published in the volume Contested Territory. Border Disputes at the Edge of the Former Soviet Empire, Studies of Communism in Transition ,,the generations which have experienced their old community, the establishment of a new border [...] may still keep the memories of the old community as part of their territorial identity”.

Cuvinte-cheie
Uniunea Sovietică, Nistru, refugiaţi,

Romania,

frontiere, agentură.