Probleme actuale ale cercetării textului de vulgarizare medicală mediatizat
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
219 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-13 10:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81`42:61 (1)
Lingvistică. Limbi (2376)
Științe medicale. Medicină (5459)
SM ISO690:2012
DAVID, Aliona. Probleme actuale ale cercetării textului de vulgarizare medicală mediatizat. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2017, nr. 10(110), pp. 98-101. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 10(110) / 2017 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Probleme actuale ale cercetării textului de vulgarizare medicală mediatizat

Actual problems in the research of the mediatized text of medical popularization


CZU: 81`42:61
Pag. 98-101

David Aliona
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 13 mai 2018


Rezumat

În articol sunt identificate caracteristicile lingvopragmatice ale textului de vulgarizare medicală mediatizat. Din perspectivă lingvistică și interacțională, textul medical prezintă anumite caracteristici identitare, cum ar fi lexicul, obiectivitatea, intertextualitatea specifică etc. Analiza parcursului textelor medicale spre publicul nespecialist permite delimitarea tehnicilor de vulgarizare prin folosirea figurilor de stil, reformulare, folosirea metalimbajului și a substi-tuirilor sinonimice

The purpose of this article is to identify the linguistic and pragmatic features of the mediatized text of medical popularization. From the linguistic and interactive perspectives, the medical text presents certain identifying features, such as vocabulary, objectivity, specific intertextuality, etc. The analysis of the medical texts course towards the non-specialist public allows delimitation of the popularization techniques using style figures, reformulation, meta-language and synonymous substitutions.  

Cuvinte-cheie
text,

discurs specializat, vulgarizare medicală, perspectivă lingvistică, perspectivă interacțională, intertextualitate specifică.,

metalimbaj