Sistemul terminologic medical: modelare şi remodelare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
176 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-04 08:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81'276.6:61 (7)
Lingvistică. Limbi (1999)
Științe medicale. Medicină (4604)
SM ISO690:2012
MINCU, Eugenia. Sistemul terminologic medical: modelare şi remodelare. In: Philologia. 2018, nr. 1-2(295-296), pp. 30-36. ISSN 0236-3119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 0236-3119

Sistemul terminologic medical: modelare şi remodelare

The terminological medical system: modeling and remodeling


CZU: 81'276.6:61
Pag. 30-36

Mincu Eugenia
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 9 mai 2018


Rezumat

Limbajul specializat presupune: lexicul neterminologic, lexicul ştiinţific, lexicul terminologic. Necesitatea terminologică survine din necesităţile sociale de a cunoaşte, de a recunoaşte şi de a manipula „lucrurile” specifice fiecărui domeniu de activitate. Termenii medicali reflectă cunoaşterea, înţelegerea şi precizarea „lucrurilor” medicale şi a numelor lor şi, în totalitatea lor, formează terminologia medicală. „Modelarea” sistemului terminologic (aici, medical) se realizează la: a) nivel lingvistic (cuvântul şi sensul cuvântului; interacţiunea lexicală); b) nivel extralingvistic (conceptualizarea lumii; teoria cunoaşterii, structurarea şi organizarea conceptelor); c) nivelul reprezentărilor. Fenomenele de terminologizare, determinologizare şi de reterminologizare oferă sistemului terminologic viabilitate şi vitalitate.

The specialized language involves: the non-terminological lexicon, the scientific lexicon, the terminological lexicon. The terminological necessity arises from the social necessities of knowing, of recognizing and manipulating the „things” specific to each field of activity. The medical terms reflect the knowledge, the understanding and the specification of the medical „things” and their names and, in their entirety, form the medical terminology. The „modeling” of the terminological system (in this case, medical) is achieved at: a) linguistic level (the word and its meaning; lexical interaction); b) extralinguistic level (conceptualization of the world; the theory of knowledge, the structure and the organization of concepts); c) the level of representations. The phenomena of terminologization, determinologization and reterminologization give viability and vitality to the terminological system.

Cuvinte-cheie
terminologie, medicină,

modelare.