Evoluţia istorică a dreptului la buna administrare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
146 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-19 12:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342:352 (2)
Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ (1893)
Administrația de nivel inferior. Administrație locală. Administrație municipală. Autorități locale (252)
SM ISO690:2012
PAVEL, Radu Cătălin; POPA, Victor. Evoluţia istorică a dreptului la buna administrare. In: Studii Juridice Universitare. 2013, nr. 1-2(21-22), pp. 225-238. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 1-2(21-22) / 2013 / ISSN 1857-4122

Evoluţia istorică a dreptului la buna administrare


CZU: 342:352
Pag. 225-238

Pavel Radu Cătălin, Popa Victor
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 mai 2018


Rezumat

The present study reveals brief considerations about the evolutionary process of the right to good administration, creation of modern times, which finds its peak on contemporary legal systems under EU aegis. We submit the following relevant aspects of the study conducted to scientific analysis: I. Historical development of central public administration in Romania; II. Historical development of local public administration in Romania; III. The right to petition and the right of an injured person by a public authority in Romanian constitutional grounds; IV. Perception of the right to good administration on European level; V. Transposition of EU principles on Romanian public administration matters. 

Studiul de faţă, relevă consideraţii asupra procesului evolutiv al dreptului la buna administrare creaţie a timpurilor moderne, ce îşi găseşte apogeul în sistemele de drept contemporane sub egida Uniunii Europene. Supunem analizei ştiinţifice următoarele aspecte relevante ale studiului efectuat: evoluţia istorică a administraţiei publice centrale în România, evoluţia istorică a administraţiei publice locale în România, dreptul de petiţionare şi dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, în lumina temeiurilor constituţionale româneşti, percepţia dreptului la buna administrare la nivel European, transpunerea principiilor Uniunii Europene în materia administraţiei publice româneşti.

Cuvinte-cheie
administraţie publică centrală, administraţie publică locală,

dreptul la bună administrare, principiile dreptului la buna administrare