Caracterizarea nivelului de dezvoltare socială și economică a localităților din Republica Moldova cu ajutorul IDES
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
715 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-17 08:35
SM ISO690:2012
ROŞCOVAN, Mihai; HÂRBU, Eduard; GALER, Lilian; PRISACARI, Maria. Caracterizarea nivelului de dezvoltare socială și economică a localităților din Republica Moldova cu ajutorul IDES. In: 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic. Vol.6, 23-24 septembrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2016, pp. 160-163. ISBN 978-9975-75-842-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6, 2016
Conferința "25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic"
Chișinău, Moldova, 23-24 septembrie 2016

Caracterizarea nivelului de dezvoltare socială și economică a localităților din Republica Moldova cu ajutorul IDES


Pag. 160-163

Roşcovan Mihai1, Hârbu Eduard2, Galer Lilian3, Prisacari Maria4
 
1 Business Consulting Institute (BCI),
2 Academia de Studii Economice din Moldova,
3 Biroul Naţional de Statistică,
4 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 mai 2018


Rezumat

În acest articol, autorii, pornind de la discrepanţele existente între raioane, după diferiţi indicatori economicosociali, şi-au propus să determine un indicator sintetic în baza căruia să se stabilească rating-ul raioanelor şi care ar putea servi drept instrument de monitorizare a evoluţiei nivelului de dezvoltare social-economică a acestora în timp.