In memoriam. Andrei TIMUȘ, membru corespondent al AȘM (21.10.1921 – 11.02.2018)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1015 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-05 12:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89:316(478)(092) (2)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (884)
Sociologie (2192)
SM ISO690:2012
. In memoriam. Andrei TIMUȘ, membru corespondent al AȘM (21.10.1921 – 11.02.2018). In: Moldoscopie. 2018, nr. 1(80), pp. 200-202. ISSN 1812-2566.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Moldoscopie
Numărul 1(80) / 2018 / ISSN 1812-2566

In memoriam. Andrei TIMUȘ, membru corespondent al AȘM (21.10.1921 – 11.02.2018)

Andrei TIMUȘ, correspondent member of the Moldovan Academy of Science (21.10.1921 – 11.02.2018)


CZU: 001.89:316(478)(092)
Pag. 200-202

 
 
Disponibil în IBN: 18 aprilie 2018


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-61325</doi_batch_id>
<timestamp>1639026396</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Moldoscopie</full_title>
<issn media_type='print'>18122566</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<issue>1(80)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p><em>In memoriam</em>. Andrei TIMUȘ, membru corespondent al AȘM (21.10.1921 &ndash; 11.02.2018)</p></title>
</titles>
<contributors>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2018</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>200</first_page>
<last_page>202</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>