Politicile patrimoniului cultural în contextul reformei administraţiei publice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
561 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-11 10:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
008:351/354(478) (1)
Civilizație. Cultură. Progres (670)
Activități specifice administrației publice (865)
Administrația de nivel inferior. Administrație locală. Administrație municipală. Autorități locale (2085)
Administrația de nivel mijlociu. Administrația regională. provincială. Organe administrative regionale (3313)
Administrația de nivel superior. Administrație centrală (4644)
SM ISO690:2012
COMENDANT, Vasile. Politicile patrimoniului cultural în contextul reformei administraţiei publice. In: Administrarea Publică. 2018, nr. 1(97), pp. 149-159. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489

Politicile patrimoniului cultural în contextul reformei administraţiei publice

Cultural heritage policies within public administration reform

Политики в области культурного наследия в контексте реформы публичного управления

CZU: 008:351/354(478)

Pag. 149-159

Comendant Vasile
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 aprilie 2018


Rezumat

Lucrarea reprezintă o analiză complexă a politicilor publice în domeniul patrimoniului cultural național realizate în cadrul reformelor administraţiei publice din Republica Moldova. Sunt examinate programele de reformă a administraţiei publice în domeniul protejării patrimoniului cultural.  În procesul cercetării sunt indicate autorităţile administraţiei publice centrale responsabile de realizarea reformelor de salvgardare a patrimoniului cultural în baza politicilor culturale.  Investigația ne-a permis să constatăm că, actualmente, o cerinţă de cea mai mare actualitate pentru Republica Moldova este de a determina în cadrul reformei administraţiei publice modalităţile de îmbunătăţire a formelor de protejare a patrimoniului cultural naţional, precum și de implementare a politicilor publice în acest domeniu. Concomitent, a fost elucidată necesitatea dezvoltării de către autorităţile publice a unui dialog intercultural permanent privind politica culturală cu ţările Uniunii Europene și cooperarea în cadrul forurilor internaționale pentru a dezvolta diversitatea culturală și pentru a conserva și a valorifica patrimoniul național cultural și istoric

The study represents a complex analysis of public policies in the field of national cultural heritage, carried out within the framework of Moldovan public administration reforms. It examines the programs for public administration reform in the field of cultural heritage protection.  This research pointes out the Central Public Administration authorities responsible for implementing reforms, based on cultural policies, to safeguard the cultural heritage.  The investigation allowes us to conclude that nowadays the most important requirement for the Republic of Moldova is to determine, within the public administration reform, the methods for improving the ways of national cultural heritage protection, and the methods for public policy implementation in this field. At the same time, we clarified that public authorities need to develop a sustainable intercultural dialogue with the EU countries on cultural policy and cooperation at international forums. These measures can broaden the cultural diversity, as well as preserve and prove the value of the national cultural and historical heritage..  

Cuvinte-cheie
politici publice culturale, autorități publice centrale.,

patrimoniu cultural naţional, reforma administrativă