Вокальная музыка эпохи возрождения как предмет изучения в классе концертмейстерского мастерства
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
554 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-16 21:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.034:37.016 (1)
Muzică vocală (160)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2944)
SM ISO690:2012
САВЕЛЬЕВА, Тамара; БЕРЕЗОВИКОВA, Татьяна. Вокальная музыка эпохи возрождения как предмет изучения в классе концертмейстерского мастерства. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), pp. 188-192. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Вокальная музыка эпохи возрождения как предмет изучения в классе концертмейстерского мастерства

Muzica vocală din epoca renașterii ca obiect de studio in clasa măiestrie de concert

Renaissance’s vocal music as object of study in the class of accompaniment mastery

CZU: 784.034:37.016

Pag. 188-192

Савельева Тамара, Березовиковa Татьяна
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2018


Rezumat

В статье рассматриваются некоторые вопросы изучения вокальной музыки эпохи Возрождения в учебном курсе концертмейстерского мастерства. Авторы уделяют основное внимание двум взаимосвязанным аспектам дидактического процесса: информированности студентов о стиле исполняемой музыки и технологической стороне работы над произведениями. Соединение этих составляющих является необходимым условием создания полноценного художественный образа.

In cadrul articolului sunt examinate unele probleme de studiere a muzicii vocale din epoca Renașterii in cursul didactic de măiestrie de concert. In atenția autoarelor se află două aspecte legate reciproc, cum ar fi competența informațională a studenților in domeniul particularităților stilistice ale muzicii interpretate și aspectul tehnologic al studierii operei muzicale. Imbinarea acestor două componente este o condiție necesară pentru crearea imaginii artistice desăvarșite

The article examines some problems of studying vocal music from the Renaissance era during the concert mastery course. The authors give special attention to two mutually related aspects of the teaching process, such as the students’ informational knowledge of the style of the performed music and the technological aspect of studying the musical work. The combination of these two components is a prerequisite for creating a perfect artistic image..  

Cuvinte-cheie
возрождение, лютня, клавесин, фортепиано,

Джулио Каччини, Якопо Пери, Клаудио Монтеверди, мадригал, ария, клавикорд, верджинел