Сборник Coruri de Constantin Rusnac: его структура и жанровые особенности
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
574 24
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-31 06:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
784.087.68(478) (3)
Muzică vocală (139)
SM ISO690:2012
КОЧАРОВА, Галина. Сборник Coruri de Constantin Rusnac: его структура и жанровые особенности. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2017, nr. 2(31), pp. 21-28. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Сборник Coruri de Constantin Rusnac: его структура и жанровые особенности

Culegerea Coruri de Constantin Rusnac: structura şi specificul de gen ale unor miniaturi

The collection Coruri by Constantin Rusnac: its structure and genre features of some miniatures


CZU: 784.087.68(478)
Pag. 21-28

Кочарова Галина
 
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
 
Disponibil în IBN: 13 aprilie 2018


Rezumat

Статья посвящена обзору изданного в 2013 году в Кишиневе сборника хоров видного молдавского музыкального деятеля и композитора Константина Руснака. Оцениваемый как результат многолетних творческих усилий в этом жанре, этот сборник под одной обложкой соединил две разные коллекции хоровых миниатюр – a cappell’ных или с фортепианным сопровождением. Одна из них – „Luminaţi-vă”, включила в себя 17 сочинений для смешанного и однородного хора, другая подборка – „Ghiocelul”, из 24 номеров – существенно расширяет репертуар музыки для детского хора. Внутри каждой из этих групп сосредоточены разные по жанру и по музыкальному языку образцы, что представляет определенный интерес не только для дирижеров хора, отбирающих материал для собственных концертных программ, но и для музыковедов.

In articol se propune o trecere in revistă a culegerii de piese pentru cor semnate de compozitorul Constantin Rusnac, cunoscut maestru al culturii muzicale moldoveneşti. Editată la Chişinău, in anul 2013, culegerea poate fi apreciată ca un rezultat al muncii creative a compozitorului in acest gen pe parcursul mai multor ani. Culegerea, de fapt, a unit intr-o singură copertă două colecţii diferite de miniaturi corale – a cappella şi cu acompaniament de pian. Prima din ele – „Luminaţi-vă”, cuprinde 17 creaţii pentru cor mixt şi omogen, Cealaltă – „Ghiocelul”, conţine 24 de miniaturi care lărgesc esenţial repertoriul muzicii pentru corul de copii. In fiecare din aceste compartimente găsim piese corale diferite atat ca gen cat şi ca limbaj muzical, miniaturi ce prezintă un interes deosebit nu numai pentru dirijorii de cor, care selectează material pentru programele lor concertistice, dar şi pentru muzicologi

This paper is devoted to the collection of choirs by Constantin Rusnac, a prominent musical figure and composer from the Republic of Moldova. Ranked as a result of many years of creative efforts in this genre and published in 2013 in Chisinau, this collection under one cover combines two different sets of choral miniatures — a cappella or with piano accompaniment. One of them — „Luminati-va (Enlighten Your)”, has included 17 works for mixed and homogeneous choir, the other section — „Ghiocelul (The Snowdrop)”, which has embraced 24 miniatures — significantly expands and enriches the repertoire of music for the children’s choir. Within each of these groups there are samples of different genres and musical language that are of interest not only to the choir conductors who select material for their own concert programs, but also for musicologists..    

Cuvinte-cheie
хоровые миниатюры, Константин Руснак, сборник Coruri, жанровые особенности, дирижер, поэтическая основа, ритмика, ода, молитва, танцевальность,

гимн, игра